Nederlands opleidingsmodel als voorbeeld voor Europa

  • 8 min.
  • Opleiding

De medische oncologie is nog maar een jonge discipline. Tien jaar geleden werd er in Nederland voor gekozen om medische oncologie geen aparte opleiding te laten zijn. Het werd een aandachtsgebied binnen de opleiding interne geneeskunde. In Europees verband wordt ervoor gepleit om het Nederlandse model over te nemen.

Ruim twintig jaar is prof. dr. Harry F.P. Hillen nu opleider interne geneeskunde. Tot 1993 was hij werkzaam in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds 1993 werkt hij in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Tot medio vorig jaar is Hillen vanaf het eerste uur als voorzitter van de Adviescommissie voor Erkenning en Registratie van het Aandachtsgebied (AERA) betrokken geweest bij het opstellen van de opleidingseisen voor medisch oncologen. In 1988 was het zover. Na uitvoerige discussie werd besloten dat medische oncologie een specifiek vakgebied is, waardoor een

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?