Geachte collega

  • 1 min.
  • Voorwoord

Voor u ligt de eerste uitgave van Medische Oncologie, het verenigingstijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie.

In april verstuurden wij aan alle leden een nieuwsbrief, na een (lange) periode van radiostilte. Zoals u wellicht in die nieuwsbrief heeft gelezen, is er sinds de oprichting van de NVMO achter de schermen wel het een en ander gebeurd. Extern overleg vond plaats met de Ziekenfondsraad. het Landelijk Oncologisch Beraad, de Vereniging van Integrale Kankercentra, het NABON (Nationaal Borstkanker Overleg Nederland) etc.
Echter naar u toe, de leden, is er nog weinig gecommuniceerd.

Hopelijk kan dit eerste nummer enigszins in dit hiaat voorzien. U treft er verschillende bijdragen aan op uiteenlopende gebieden. In de rubriek Bestuursinforrnalie leest u een interview met onze voorzitter, collega Wagener.
Met collega Mudde is gesproken over producttyperin

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?