9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

9

artikelen gevonden
Resultaten 1-9 van 9

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2015 / 18 , Categorie BOM 

NVMO-commissie BOM (nummer: 1, feb 2015)
Introductie In Nederland wordt ongeveer 1.800 keer per jaar de diagnose maag- of cardiacarcinoom gesteld. De meeste patiënten ­presenteren zich met irresectabele of gemetastaseerde ziekte. De prognose van deze patiënten is slecht: 5 tot 20 procent ov
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, apr 2015)
Introductie Medullair schildkliercarcinoom (MTC) is een tumor uitgaande van calcitonineproducerende parafolliculaire C-cellen. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 600 nieuwe gevallen van schildkliercarcinoom, waarvan ongeveer 5 procent van het me
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, mei 2015)
Introductie In Nederland wordt jaarlijks bij 1.100 vrouwen de diagnose epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) gesteld. Omdat het EOC doorgaans laat klachten geeft, heeft bijna 70 procent van de patiënten bij het stellen van de diagnose al gevorderde ziek
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, jun 2015)
Introductie Het cervixcarcinoom wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 700 vrouwen vastgesteld. Ongeveer 200 vrouwen sterven jaarlijks aan deze ziekte. Naar verwachting zal het ingestelde HPV-vaccinatieprogramma de incidentie van het cervixcarcino
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2015)
In 2014 beoordeelde de commissie BOM de onderzoeksgegevens van de MPACT-studie, waarin de behandeling met NAB-paclitaxel gecombineerd met gemcitabine werd vergeleken met gemcitabine-monotherapie bij de eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd p
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2015)
Introductie Neuro-endocriene tumoren (NET) ontstaan meestal vanuit gastro-intestinale organen inclusief de pancreas. Vaak is er al sprake van metastasering bij het stellen van de diagnose.1 Enteropancreatische NET’s kunnen verschillen in hun biologis
NVMO-commissie BOM (nummer: 6, okt 2015)
Introductie Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 12.000 patiënten longcarcinoom vastgesteld, waarvan 2.500 patiënten een plaveiselcelcarcinoom hebben. Bij diagnose komt meer dan 50 procent van de patiënten niet meer in aanmerking voor een in opz
NVMO-commissie BOM (nummer: 6, okt 2015)
Introductie Tot 5 jaar geleden waren er nauwelijks systemische behandelopties voor gevorderd (niet-resectabel of gemetastaseerd) melanoom. Behandeling met hoge dosis interleukine (bij geselecteerde patiënten) of dacarbazine gaven responspercentages v
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2015)
Introductie In 2013 besprak de commissie BOM de COU-AA-302-studie, waarin abirateron plus prednison werd vergeleken met placebo plus prednison bij chemotherapienaïeve mannen met gemetastaseerd castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC).1, 2 In deze