4

artikelen gevonden
Resultaten 1-4 van 4

4

artikelen gevonden
Resultaten 1-4 van 4

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2009 / 12 , Categorie BOM 

NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2009)
Sinds 2005 – toen het advies van de commissie BOM over het gebruik van erytropoësestimulerende agentia (ESA’s) bij oncologiepatiënten in het NVMO-tijdschrift Medische Oncologie verscheen [1] – zijn er nieuwe gegevens over de veiligheid van ESA’s en d
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2009)
Albain et al onderzochten in een multicenterstudie het effect van gemcitabine toegevoegd aan 3-wekelijkse toediening van paclitaxel bij patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoom, na toepassing van antracyclines in de adjuvante setting. Afgelopen ja
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, nov 2009)
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 13.000 vrouwen mammacarcinoom vastgesteld. De prognose wordt ongunstig beïnvloed indien er sprake is van een HER2-positieve tumor. HER2-eiwitoverexpressie of amplificatie van het HER2-gen is aanwezig bij 15 t
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, nov 2009)
Patiënten met een gerecidiveerd en/of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied hebben een slechte prognose, met name na eerdere bestraling gecombineerd met cisplatinumbevattende chemotherapie. De epidermale groeifactorreceptor (E