20

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 20

20

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 20

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2004 / 7 , Categorie Promotie 

Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Baarmoederhalskanker wordt beschouwd als een zeldzame complicatie van een infectie met hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV). In haar promotieonderzoek bekeek Gilda Zielinski daarom of toevoeging van een test op de aanwezigheid van hrHPV in uitst
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Hoewel de taxanen paclitaxel en docetaxel al geruime tijd worden toegepast, zijn van beide middelen nog veel klinisch-farmacologische eigenschappen onbekend. Albert Jan ten Tije heeft daarom tijdens zijn promotieonderzoek een aantal farmacologische e
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Sinds een jaar of vijftig wordt er onderzocht of er nieuwe antikankermiddelen uit zeeorganismen kunnen worden verkregen. Esther Brandon onderzocht de biotransformatie van drie veelbelovende middelen die afkomstig zijn uit zulke zeeorganismen. Het gaa
Becker, Sander (nummer: 4, dec 2004)
Ontstekingen bij patiënten met inflammatoire darmziekten vormen een risico voor het ontstaan van darmkanker. Maag-, darm- en leverarts C.J. van der Woude onderzocht of het gedrag van diverse apoptose-eiwitten hierbij als indicatie kan dienen om risic
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Wiskundige modellen die het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren beschrijven, worden veelvuldig ingezet voor het analyseren van de relatie tussen blootstelling aan carcinogene stoffen en het optreden van kanker. bijvoorbeeld om de resultaten van p
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Bitumen, onder meer gebruikt als bindmiddel in asfaltmengsels in de wegenbouw, wordt sinds tientallen jaren verdacht van kankerverwekkende eigenschappen. Om het risico van blootstelling aan bitumendampen nauwkeurig te bepalen, is een internationale s
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Testiskanker treft vooral relatief jonge mannen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. De prognose is gunstig, met een tienjaarsoverleving van ruim 90 procent. Desondanks kan het emotionele effect van de ziekte-ervaring erg intens zijn, stelt Grieteke
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Werknemers in de bouwnijverheid en de natuursteen industrie worden blootgesteld aan kwartsstof. Kwarts is kankerverwekkend en kan leiden tot silicose. Daarnaast is aangetoond dat blootstelling aan kwartsstof in verband staat met het ontwikkelen van C
Boon, Jeroen van der (nummer: 2, jun 2004)
Ruim 20 jaar geleden ontdekte de Australische internist en onderzoeker prof. dr. B.J. Marshall dat een bacterie de oorzaak was van een maagzweer. Helicobater pylori is door zijn vondst wereldberoemd geworden. In het promotieonderzoek van Y. Liu stond
Redactie (nummer: 2, jun 2004)
ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM website: www.eur.nl 28 april 2004: In vitrostudies on the regulation of erytropoiesis by Epo and SCF. E. van den Akker 21 april 2004: Topics in clinical trial management. B-A.Kirwan 16 april 2004: Chemotherapy in oesoph
Pagina: 1 2 volgende »