5

artikelen gevonden
Resultaten 1-5 van 5

5

artikelen gevonden
Resultaten 1-5 van 5

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2002 / 5 , Auteur NVMO-commissie BOM 

NVMO-commissie BOM (nummer: 2, jun 2002)
Sinds kort is liposomaal doxorubicine geregistreerd voor de behandeling van ovariumcarcinoom in de tweede lijn. Er bestaat een aantal andere mogelijkheden zoals orale toediening van melfalan of etoposide of intraveneuze behandeling met topotecan of p
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, sep 2002)
In juni 2001 publiceerde het Journal of Clinincal Oncology de resultaten van een grote fase III-studie, waarin erytropoëtine werd vergeleken met placebo bij de behandeling van anemie, veroorzaakt door niet-platinabevattende chemotherapie [1]. Vervolg
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, dec 2002)
Hoe kan gemetastaseerd colocectaal carcinoom het best worden behandeld? In twee recent gepubliceerde studies wordt de orale UFT/LV-behandeling vergeleken met intraveneuze SFU/LV-behandelingen. De commissie BOM brengt verslag uit van de uitkomsten van
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, mrt 2002)
Aromataseremmers Indicatiegebied: aromataseremmers als eerstelijns hormonale therapie bij postmenopausale vrouwen met een gemetastaseerd mammacarcinoom.Vanaf het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw was tamoxifen de geaccepteerde gouden stan
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, mrt 2002)
Taxanen Indicatiegebied: taxanen als eerstelijns-chemotherapie bij mammacarcinoom. Er zijn drie fase III-studies gerapporteerd waarin paclitaxel werd vergeleken met andere chemotherapie in de behandeling van patiënten met gemetastaseerd mammacarcinoo