13

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 13

13

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 13

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur NVMO-commissie BOM , Jaargang 2014 / 17 

NVMO-commissie BOM (nummer: 8, dec 2014)
Introductie In het verleden heeft de commissie BOM enkele malen de plaats van anti-EGFR-therapie in de eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd colorectaal carcinoom (CRC) beoor­deeld en geconcludeerd dat er op basis van de destijds gerapportee
NVMO-commissie BOM (nummer: 8, dec 2014)
In 2012 verschenen resultaten van een studie naar subcutane toediening van trastuzumab (scTra) in de – (neo-)adjuvante – setting bij het mammacarcinoom. Deze zogenaamde HannaH-studie had een non-inferiority design.1 Naar aanleiding van vragen uit het
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2014)
Inleiding Het gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een tumor uitgaande van aberrante folliculaire cellen. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 600 nieuwe gevallen van schildklier­carcinoom, waarvan circa 95 procent van het aberrant folliculair
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2014)
Inleiding Bij 20 procent van de invasieve mammacarcinomen is sprake van HER2-positiviteit die de prognose ongunstig beïnvloedt. Door toevoeging van trastuzumab aan chemotherapie of ­endocriene therapie is de overleving van patiënten met een op afstan
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2014)
Introductie Bij gemetastaseerd castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC) is er sprake van tumorgroei ondanks een adequaat onderdrukte testosteronconcentratie (50 ng/dl/1,7 nmol/l) middels LHRH-analogonbehandeling of chirurgische castratie. Bij CRP
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
Introductie Sinds de publicatie van de resultaten van de fase III-studies IPASS1 en EURTAC2 is de toepassing van een EGFR-tyrosinekinaseremmer (EGFR-TKI) de standaardbehandeling voor patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
In het rapport Trabectedine in combinatie met liposomaal doxorubicine versus liposomaal doxorubicine bij de behandeling van het gerecidiveerd epitheliaal ovariumcarcinoom, vorig jaar november door de commissie BOM gepubliceerd in Medische Oncologie n
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
Introductie Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam dat bindt aan de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) en daarmee de tumorgerelateerde angiogenese remt. Toevoeging van bevacizumab aan fluoropyrimidine-monotherapie of fluoropyrimidine- en
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, apr 2014)
IntroductieJaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 14.000 vrouwen de diagnose mammacarcinoom gesteld. Bij 15 procent van de invasieve mammacarcinomen is sprake van HER2-positiviteit die de prognose ongunstig beïnvloedt. Door het toevoegen van trast
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, apr 2014)
Introductie Patiënten met een gemetastaseerd melanoom hebben een slechte prognose en tot voor kort waren de systemische behandelopties beperkt. In 2012 oordeelde de commissie BOM positief over de BRAF-kinaseremmer vemurafenib. 1 Bij ongeveer 50 proce
Pagina: 1 2 volgende »