13

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 13

13

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 13

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur NVMO-commissie BOM , Jaargang 2014 / 17 

NVMO-commissie BOM (nummer: 2, apr 2014)
IntroductieJaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 14.000 vrouwen de diagnose mammacarcinoom gesteld. Bij 15 procent van de invasieve mammacarcinomen is sprake van HER2-positiviteit die de prognose ongunstig beïnvloedt. Door het toevoegen van trast
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, apr 2014)
Introductie Patiënten met een gemetastaseerd melanoom hebben een slechte prognose en tot voor kort waren de systemische behandelopties beperkt. In 2012 oordeelde de commissie BOM positief over de BRAF-kinaseremmer vemurafenib. 1 Bij ongeveer 50 proce
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, apr 2014)
Introductie NAB-paclitaxel is nanoparticle albumin-bound paclitaxel, waarbij albumine wordt gebruikt als drager van paclitaxel in plaats van gepolyethyleerde castorolie (Cremophor EL ® / ethanol). Voordelen van NAB-paclitaxel ten opzichte van ‘gewoon
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, feb 2014)
Introductie Gemetastaseerd castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC), gedefinieerd als tumorgroei ondanks adequaat onderdrukte testosteronconcentratie (< 50 ng/dl dan wel < 1,7 nmol/l) middels LHRH-analogonbehandeling of chirurgische castrat
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, feb 2014)
Introductie Een gastro-intestinale stromatumor (GIST) is een zeldzame tumor die met name voorkomt in de maag of in de dunne darm. Veel minder vaak komt de tumor voor in de oesofagus, het colon of het rectum. Ruim 85 procent van de tumoren herbergt ee
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
Introductie Sinds de publicatie van de resultaten van de fase III-studies IPASS1 en EURTAC2 is de toepassing van een EGFR-tyrosinekinaseremmer (EGFR-TKI) de standaardbehandeling voor patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
In het rapport Trabectedine in combinatie met liposomaal doxorubicine versus liposomaal doxorubicine bij de behandeling van het gerecidiveerd epitheliaal ovariumcarcinoom, vorig jaar november door de commissie BOM gepubliceerd in Medische Oncologie n
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
Introductie Bevacizumab is een monoklonaal antilichaam dat bindt aan de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) en daarmee de tumorgerelateerde angiogenese remt. Toevoeging van bevacizumab aan fluoropyrimidine-monotherapie of fluoropyrimidine- en
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2014)
Inleiding Het gedifferentieerd schildkliercarcinoom is een tumor uitgaande van aberrante folliculaire cellen. Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 600 nieuwe gevallen van schildklier­carcinoom, waarvan circa 95 procent van het aberrant folliculair
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2014)
Inleiding Bij 20 procent van de invasieve mammacarcinomen is sprake van HER2-positiviteit die de prognose ongunstig beïnvloedt. Door toevoeging van trastuzumab aan chemotherapie of ­endocriene therapie is de overleving van patiënten met een op afstan
Pagina: 1 2 volgende »