12

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 12

12

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 12

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur NVMO-commissie BOM , Jaargang 2008 / 11 

NVMO-commissie BOM (nummer: 6, dec 2008)
In 2005 heeft de commissie BOM geconcludeerd dat toevoeging van bevacizumab aan fluoropyrimidinebevattende chemotherapie bij eerstelijnsbehandeling van patiënten met een gemetastaseerd colorectaalcarcinoom meerwaarde had [1]. Deze conclusie was gebas
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2008)
In een gerandomiseerde fase-II-studie bij patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom zonder eerdere behandeling met chemotherapie bleek toevoeging van bevacizumab aan chemotherapie met carboplatine-paclitaxel een toename van de ziektevrij
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, mrt 2008)
De prognose van het curatief geopereerd pancreascarcinoom is, zoals bekend, zeer matig en de waarde van adjuvante behandeling (respectievelijk chemoradiatie en chemotherapie) is controversieel.Recentelijk werden door Oettle et al in de The Journal of
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, nov 2008)
De commissie BOM beoordeelde begin 2008 de onderzoeksgegevens van de CONKO-001-studie, die zijn gepubliceerd in de Journal of the American Medican Association [1]. Dit advies van de commissie over de plaats van adjuvante therapie met gemcitabine bij
NVMO-commissie BOM (nummer: 6, dec 2008)
De epidermale groeifactorreceptor (EGFR) is een lid van de HER/ErbB-familie van tyrosinekinaseceloppervlaktereceptoren die zijn ontregeld in vele tumoren. In circa 60 tot 80 procent van de gevallen van colorectaalcarcinoom is er sprake van EGFR-overe
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, nov 2008)
Op 5 september 2008 heeft de commissie BOM oraal toegediend topotecan als tweedelijnsbehandeling van het kleincellig bronchuscarcinoom (SCLC) besproken naar aanleiding van het eind augustus 2008 uitgebrachte CFH-advies [1] met betrekking tot dit medi
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2008)
Bij het heldercellig niercelcarcinoom is vaak sprake van verlies van of mutaties in het Von Hippel-Lindau-gen. Een gevolg hiervan is verhoogde VEGF-productie via een toename van de HIF (hypoxieinduceerbare factor). Blokkeren van VEGF zou van therapeu
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2008)
Gebaseerd op 2 studies die een effect aantonen van temsirolimus bij cytokinerefractair niercelcarcinoom verrichtten Hudes et al een 3-armige studie met temsirolimus, interferon of een combinatie van beide middelen bij patiënten met ongunstige prognos
NVMO-commissie BOM (nummer: 1, mrt 2008)
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 13.000 vrouwen mammacarcinoom vastgesteld. Bij ongeveer een derde is de aandoening bij de diagnose al gemetastaseerd of zal de ziekte zich na de primaire behandeling tot dit stadium ontwikkelen. De mediane ov
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, jul 2008)
Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 13.000 vrouwen mammacarcinoom vastgesteld. De prognose wordt ongunstig beïnvloed indien er sprake is van een HER2-positieve tumor.HER2-eiwitoverexpressie of amplificatie van het HER2-gen is aanwezig bij 15 to
Pagina: 1 2 volgende »