10

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 10

10

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 10

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Fransen, René , Jaargang 2012 / 15 

Fransen, René (nummer: 6, dec 2012)
Het aantal oudere kankerpatiënten neemt de komende jaren toe. Dat vraagt om aanpassingen in de standaardbehandelingen. Klinisch geriater Marije Hamaker beschrijft in haar proefschrift onderzoek naar de balans tussen onderbehandeling en overbehandelin
Fransen, René (nummer: 6, dec 2012)
Internist-oncoloog Maaike de Boer onderzocht de invloed van geïsoleerde tumorcellen en micrometastasen in de lymfeklieren op de prognose van mammacarcinoom. Aan de hand van een overzichtsartikel laat zij allereerst zien dat duidelijkheid over het bel
Fransen, René (nummer: 5, nov 2012)
Margriet de Haan behandelt in haar proefschrift verschillende aspecten van computertomografiecolografie (CT-colografie), al dan niet in vergelijking met coloscopie, als primaire screeningstechniek in bevolkingsonderzoek naar colocrectaalcarcinoom (CR
Fransen, René (nummer: 5, nov 2012)
Johan Dikken beschrijft in zijn proefschrift verschillende aspecten van het maagcarcinoom: stadiëring, prognosticering, multimodale behandeling en kwaliteitsbewaking voor chirurgie. Hij begint met een vergelijking van de 6e en 7e TNM-classificatie vo
Fransen, René (nummer: 3, jul 2012)
In haar proefschrift beschrijft Corina Oldenhuis de resultaten van haar onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid en famacokinetiek van nieuwe doelgerichte oncologische therapieën, met name gericht op activatie van apoptose via de TRAIL-R1-route
Fransen, René (nummer: 3, jul 2012)
Peritoneaalmetastasen bij colorectaalcarcinoom zijn lang beschouwd als een ongeneeslijk stadium van de ziekte met een zeer slechte prognose. Nieuwe behandelwijzen lijken echter een betere prognose te beloven. Yvonne Klaver beschrijft in haar proefsch
Fransen, René (nummer: 2, mei 2012)
Chirurg Edwin van der Zaag onderzocht de diagnostische en prognostische waarde van de schildwachtklierprocedure (SWK-procedure) bij oncologische colorectale chirurgie. Op basis van literatuuronderzoek concludeert de promovendus dat de SWK-procedure b
Fransen, René (nummer: 2, mei 2012)
De minister van VWS heeft besloten om per september 2013 te starten met screening op colorectaalcarcinoom middels een tweejaarlijkse fecal immunochemical test (FIT). In zijn proefschrift evalueert MDL-arts in opleiding Jochim Terhaar sive Droste twee
Fransen, René (nummer: 1, mrt 2012)
Patiënten met melanoom en palpabele klieren bij presentatie hebben een slechte prognose. De heterogeniteit in 5-jaarsoverleving is echter zeer groot. Schelto Kruijff, die sinds 2006 de opleiding heelkunde volgt in de regio Groningen, onderzocht bij m
Fransen, René (nummer: 1, mrt 2012)
Het heldercellig niercelcarcinoom (ccRCC) vertegenwoordigt 70 procent van alle niercelcarcinomen. Deze ccRCC’s zijn resistent tegen traditionele chemotherapie. Bioloog Gerben Duns onderzocht genetische kenmerken van het ccRCC, dat zich kenmerkt door