19

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 19

19

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 19

Alle artikelen. Verfijnd met: Auteur Fransen, René , Jaargang 2008 / 11 

Fransen, René (nummer: 3, jul 2008)
Bij radiotherapie in het hoofd- en halsgebied treedt veelvuldig functieverlies van de speekselklieren op. Bestraling van de speekselklieren kan leiden tot kan een permanent verlies van speekselproductie, met als gevolg xerostomie, dat leidt tot een v
Fransen, René (nummer: 3, jul 2008)
Endoscopische behandeling is voor geselecteerde patiënten met vroege vormen van neoplasie in een Barrett-oesofagus de behandeling van keuze. Vroege neoplasia is hierbij gedefinieerd als hooggradige intraepitheliale neoplasie (HGIN) of intramucosaalca
Fransen, René (nummer: 3, jul 2008)
Infecties bij patiënten met een hematologische maligniteit kunnen leiden tot ernstige ziekteverschijnselen en sterfte. De eerste presentatie van een dergelijke infectie kan aspecifiek zijn, met soms minimale ziekteverschijnselen. Daarom is medicament
Fransen, René, Veld, Diana de (nummer: 6, dec 2008)
Roken is een belangrijke risicofactor voor zowel longcarcinoom als COPD. Bovendien hebben COPD-patiënten een verhoogd risico op longcarcinoom. Medisch bioloog Mirjam Boelens zocht naar de genetische mechanismen die deze risico’s kunnen verklaren. Dat
Fransen, René, Veld, Diana de (nummer: 6, dec 2008)
Vanwege de gestegen overleving en levensverwachting bij mammacarcinoom groeit wereldwijd de aandacht voor de psychosociale gevolgen van deze ziekte. Patiënten leven met een aangetast lichaam door borstoperatie of-amputatie, vermoeidheid als gevolg va
Fransen, René, Veld, Diana de (nummer: 6, dec 2008)
Alcoholgebruik is een risicofactor voor verschillende vormen van kanker, waaronder hoofd-hals-,maag- en mammatumoren. Grote epidemiologische studies wijzen ook op een verband tussen alcoholinname en colorectaalcarcinoom, al is nog weinig bekend over
Fransen, René (nummer: 2, mei 2008)
Chirurgische behandeling is de enige behandeling die curatief kan zijn voor patiënten met levermetastasen of hepatocellulair carcinoom. Slechts 20 tot 30 procent van de patiënten komt echter in aanmerking voor een chirurgische behandeling. Maarten Ja
Fransen, René (nummer: 2, mei 2008)
Trombose is een bekende complicatie bij kanker. Tumoren kunnen op verschillende wijzen stolling in gang zetten, onder meer via stasis van bloed door tumorcompressie op het bloedvat, veranderingen in bloedviscositeit of de productie van ‘weefselfactor
Fransen, René (nummer: 2, mei 2008)
De verbetering van adjuvante therapie bij mammacarcinoom heeft geleid tot een lagere kans op recidief en ziektegerelateerd overlijden. Daarmee worden de langetermijn bijwerkingen van de adjuvante therapie voor lichamelijk en psychisch welbevinden bel
Fransen, René (nummer: 1, mrt 2008)
Een deel van de patiënten die succesvol zijn behandeld voor kanker heeft langdurige fysieke en psychische klachten. Er zijn daarom revalidatieprogramma’s ontwikkeld, die zich richten op de verbetering van deze klachten. Fysieke klachten worden aangep
Pagina: 1 2 volgende »