123

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 123

123

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 123

Alle artikelen. Verfijnd met: Jaargang 2008 / 11 

Mielekamp, Marlies (nummer: 5, nov 2008)
Begin 2006 promoveerde internist-oncoloog dr. W.E. Fiets aan de Universiteit Leiden op onderzoek naar onder meer de waarde van de toepassing van het internetprogramma Adjuvant! (www.adjuvantonline.com) in de dagelijkse medisch-oncologische praktijk.
Mathijssen, Ron, Verweij, Jaap (nummer: 5, nov 2008)
Nog altijd wordt lichaamsoppervlak (body surface area; BSA) geregeld gebruikt bij het doseren van cytostatica, terwijl voor steeds meer antikankermiddelen is aangetoond dat hiervoor geen goede rationale bestaat. Waarschijnlijk komt de aanhoudende toe
Redactie (nummer: 5, nov 2008)
Nieuwe richtlijnen Blaascarcinoom (evidence-based) Voorzitter richtlijnwerkgroep: prof. dr. J.A. Witjes, uroloog, UMC St. Radboud, Nijmegen. Bijzonderheden: conceptrichtlijn is in pdf-formaat beschikbaar op www.oncoline.nl; definitieve versie komt ei
Megchelen, Pieter van (nummer: 5, nov 2008)
Preoperatieve chemoradiotherapie lever t mogelijk een bijdrage aan de overleving van patiënten met een operabel oesofaguscarcinoom. Maar het is ook een belastende behandeling, zodat monitoring van de respons en aandacht voor de kwaliteit van leven be
Fransen, René (nummer: 5, nov 2008)
Parenchymale mammapatronen, die zichtbaar zijn op mammogrammen, worden bepaald door de relatieve hoeveelheid radiodicht weefsel. Een hoog percentage densiteit vormt één van de sterkste risicofactoren voor mammacarcinoom. Tegenwoordig is het ook mogel
Fransen, René (nummer: 5, nov 2008)
Testiscarcinoom komt vooral voor bij jonge mannen en kent een goede prognose. Marrit Tuinman onderzocht de impact van deze ziekte op de relatie van patiënten, waarbij zij ook de gevolgen voor de partner in kaart bracht. Voor de eerste studie includee
Fransen, René (nummer: 5, nov 2008)
Gegevens over de langtermijnmortaliteit en –morbiditeit van het niet-gemetastaseerde feochromocytoom zijn tot op heden schaars. Arts-onderzoeker Frederieke Brouwers voerde onlangs een retrospectieve cohortstudie uit waarin de gegevens van 69 patiënte
Redactie (nummer: 5, nov 2008)
Erasmus Universiteit Rotterdam www.eur.nl 22 oktober 2008 A microscopic study of the DNA damage response C. Dinant 16 oktober 2008 Plan optimization for stereotactic radiotherapy J.A. de Pooter 15 oktober 2008 Studies on the genetic characterization
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, nov 2008)
Chemoradiatie (gelijktijdige radiotherapie en chemotherapie) is momenteel de standaardbehandeling voor het niet-resectabel plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied. Inductiechemotherapie gevolgd door radiotherapie is echter nog altijd niet als b
Dooper, Marten (nummer: 4, sep 2008)
Interesse in zowel de oncologie als de endocrinologie brachten prof. dr. J.G.M. Klijn bij de endocriene oncologie. ‘Het is belangrijk dat er artsen zijn die zich verdiepen in meer dan één vakgebied’, vindt hij. ‘Zij vormen de bruggenbouwers die onmis
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 volgende »