402

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 402

402

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 402

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie Promotie 

Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Baarmoederhalskanker wordt beschouwd als een zeldzame complicatie van een infectie met hoog-risico humaan papillomavirus (hrHPV). In haar promotieonderzoek bekeek Gilda Zielinski daarom of toevoeging van een test op de aanwezigheid van hrHPV in uitst
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Hoewel de taxanen paclitaxel en docetaxel al geruime tijd worden toegepast, zijn van beide middelen nog veel klinisch-farmacologische eigenschappen onbekend. Albert Jan ten Tije heeft daarom tijdens zijn promotieonderzoek een aantal farmacologische e
Fransen, René (nummer: 4, dec 2004)
Sinds een jaar of vijftig wordt er onderzocht of er nieuwe antikankermiddelen uit zeeorganismen kunnen worden verkregen. Esther Brandon onderzocht de biotransformatie van drie veelbelovende middelen die afkomstig zijn uit zulke zeeorganismen. Het gaa
Becker, Sander (nummer: 4, dec 2004)
Ontstekingen bij patiënten met inflammatoire darmziekten vormen een risico voor het ontstaan van darmkanker. Maag-, darm- en leverarts C.J. van der Woude onderzocht of het gedrag van diverse apoptose-eiwitten hierbij als indicatie kan dienen om risic
Becker, Sander (nummer: 3, sep 2004)
Drie jaar lang deden ze als echtpaar promotieonderzoek naar immuuntherapie. Het is en blijft een geweldig concept, concluderen ze, maar er valt nog heel wat aan te sleutelen voor het echt werkt. Op de omslagen van hun proefschriften prijken twee prac
Fransen, René (nummer: 3, sep 2004)
Maligne gliomen kennen een slechte prognose. De behandeling bestaat uit operatieve verwijdering van de tumor, gevolgd door bestraling. Chemotherapie biedt wein ig perspectief, omdat vanwege de bloed-hersenbarrière (BHB) te weinig cytostaticum de tumo
Fransen, René (nummer: 3, sep 2004)
Verschillende bekende risicofactoren voor borstkanker suggereren dat geslachtshormonen een rol spelen bij het ontstaan. Recente meta-analyses lijken dit ook te bevestigen, al is het gevonden effect klein. Charlotte Onland-Moret heeft daarom met gegev
Fransen, René (nummer: 3, sep 2004)
In zijn proefschrift gaat Gert Meijer in op drie manieren om de uitvoering van conformatietherapie van urogenitale tumoren te verbeteren. Hij keek naar verbetering van het planningsproces aan de hand van 3D-data, ontwikkelde tools om de planner te he
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Wiskundige modellen die het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren beschrijven, worden veelvuldig ingezet voor het analyseren van de relatie tussen blootstelling aan carcinogene stoffen en het optreden van kanker. bijvoorbeeld om de resultaten van p
Fransen, René (nummer: 2, jun 2004)
Bitumen, onder meer gebruikt als bindmiddel in asfaltmengsels in de wegenbouw, wordt sinds tientallen jaren verdacht van kankerverwekkende eigenschappen. Om het risico van blootstelling aan bitumendampen nauwkeurig te bepalen, is een internationale s
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41 volgende »