180

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 180

180

artikelen gevonden
Resultaten 1-10 van 180

Alle artikelen. Verfijnd met: Categorie BOM 

NVMO-commissie BOM (nummer: 1, feb 2015)
Introductie In Nederland wordt ongeveer 1.800 keer per jaar de diagnose maag- of cardiacarcinoom gesteld. De meeste patiënten ­presenteren zich met irresectabele of gemetastaseerde ziekte. De prognose van deze patiënten is slecht: 5 tot 20 procent ov
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, nov 2013)
Introductie Van de 1.100 vrouwen waarbij jaarlijks een epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC) wordt gediagnosticeerd, ontwikkelt ongeveer 70 procent op enig moment na eerstelijns behandeling een recidief. De behandeling van dit recidief kan bestaan uit c
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, sep 2013)
Introductie Bij 15 procent van de invasieve mammacarcinomen is er sprake van HER2-positiviteit die de prognose ongunstig beïnvloedt. Door de toevoeging van trastuzumab aan chemotherapie of endocriene therapie is de overleving van patiënten met een op
NVMO-commissie BOM (nummer: 4, sep 2013)
IntroductieIn 2007 beschreven Soda en collega’s een tot dan toe onbekende oncogene driver in een kleine groep patiënten met een adenocarcinoom van de long. Het betrof een inversie op chromosoom 2p. Het fusiegen bestaat uit een gedeelte van het echino
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, jul 2013)
IntroductieWekedelensarcomen (WDS) zijn zeldzame tumoren. Er zijn circa 50 verschillende histologische subtypen en karakterisering van het histologisch subtype lijkt steeds belangrijker te worden voor het vaststellen van het optimale behandelplan inc
NVMO-commissie BOM (nummer: 3, jul 2013)
Inleiding In Nederland is oxaliplatine en 5-FU-bevattende chemotherapie – meestal de combinatie van capecitabine met oxaliplatine, al dan niet in combinatie met bevacizumab – de standaard voor de eerstelijns behandeling van het gemetastaseerd colorec
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2013)
IntroductieMaligne ascites treedt vaak op bij patiënten met een reeds uitvoerig behandelde gemetastaseerde maligniteit. De gemiddelde overleving van patiënten bij wie maligne ascites is ontstaan is 20 weken. Deze overleving is echter sterk afhankelij
NVMO-commissie BOM (nummer: 2, mei 2013)
De behandeling van het heldercellig niercelcarcinoom (RCC) is met de introductie van diverse zogenaamde target-specifieke antikankermiddelen de afgelopen jaren in een stroomversnelling terechtgekomen. Naast toepassing van immunotherapie (interferon e
NVMO-commissie BOM (nummer: 7, nov 2014)
Introductie Bij gemetastaseerd castratierefractair prostaatcarcinoom (CRPC) is er sprake van tumorgroei ondanks een adequaat onderdrukte testosteronconcentratie (50 ng/dl/1,7 nmol/l) middels LHRH-analogonbehandeling of chirurgische castratie. Bij CRP
NVMO-commissie BOM (nummer: 5, jul 2014)
Introductie Sinds de publicatie van de resultaten van de fase III-studies IPASS1 en EURTAC2 is de toepassing van een EGFR-tyrosinekinaseremmer (EGFR-TKI) de standaardbehandeling voor patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig bronchuscarcinoom
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 volgende »