Overzicht

Live e-learning op 29 november 2022

Blaascarcinoom Update 2022

  • 25 november 2022

Een panel van experts uit Nederland en België bespreekt onder leiding van uroloog prof. dr. Fred Witjes (Radboudumc) het belangrijkste nieuws voor zowel vroegstadium als de gemetastaseerde setting van blaascarcinoom.

Het panel bestaat uit prof. dr. Christof Vulsteke (AZ Maria Middelares, België), dr. Debbie Robbrecht (Erasmus MC), dr. Hans Westgeest (Amphia Ziekenhuis) en radiotherapeut-oncoloog dr. Maarten Hulshof (Amsterdam UMC).

Tijdens de nascholing gaan ze het hebben over blaassparende combinatiebehandelingen, neoadjuvante en adjuvante behandelingen, ontwikkelingen met antilichaamgeneesmiddelconjugaten en ontwikkelingen met immuuntherapie. Ze maken een vertaalslag naar de klinische praktijk.

Dit nascholingsprogramma valt onder de samenwerkingsovereenkomst tussen de NVMO en MEDtalks.

Ga voor meer informatie over het programma en voor inschrijving naar nvmo.org/blaascarcinoom2022.