BOM

Rectificatie advies trabectedine bij ovariumcarcinoom

Lees online

Rectificatie advies bij het rapport Trabectedine in combinatie met liposomaal doxorubicine versus liposomaal doxorubicine bij de behandeling van het gerecidiveerd epitheliaal ovariumcarcinoom.

Meer informatie

BOM

Rectificatie advies trabectedine bij ovariumcarcinoom

Lees online

Rectificatie advies bij het rapport Trabectedine in combinatie met liposomaal doxorubicine versus liposomaal doxorubicine bij de behandeling van het gerecidiveerd epitheliaal ovariumcarcinoom.

Meer informatie

Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 juli 2014
E-pubdatum
17 juli 2014
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 juli 2014
E-pubdatum
17 juli 2014
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763