Medische Oncologie Nummer 2, pp. 53-56
apr 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 53-56
apr 2019, jr. 22
BOM

Pertuzumab gecombineerd met trastuzumab als adjuvante therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een niet-gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom geeft adjuvante behandeling met pertuzumab voor de gehele studiepopulatie (zowel bij patiënten met een lymfekliernegatieve als lymfeklierpositieve ziekte) een klein maar statistisch significant verhoogde iDFS na 3 jaar van 94,1 procent in de pertuzumab-groep en 93,2 procent in de placebogroep (HR: 0,81 [95%-BI: 0,66-1,00]; P = 0,045). De data voor OS zijn nog onvoldoende matuur. De resultaten voor de gehele studiepopulatie noch voor de subgroepen (patiënten met lymfeklierpositieve ziekte of HR-negatieve ziekte) voldoen niet aan de huidige PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling voor een positief advies.

Referenties

  1. Von Minckwitz G, Procter M, de Azambuja E, et al; APHINITY Steering Committee and Investigators. Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2- positive breast cancer. N Engl J Med 2017;377(2):122-31.
  2. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. Lancet Oncol 2016;17(6):791-800.
  3. Swain SM, Kim SB, Cortés J, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013;14(6):461-71.
BOM

Pertuzumab gecombineerd met trastuzumab als adjuvante therapie bij het HER2-positief mammacarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een niet-gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom geeft adjuvante behandeling met pertuzumab voor de gehele studiepopulatie (zowel bij patiënten met een lymfekliernegatieve als lymfeklierpositieve ziekte) een klein maar statistisch significant verhoogde iDFS na 3 jaar van 94,1 procent in de pertuzumab-groep en 93,2 procent in de placebogroep (HR: 0,81 [95%-BI: 0,66-1,00]; P = 0,045). De data voor OS zijn nog onvoldoende matuur. De resultaten voor de gehele studiepopulatie noch voor de subgroepen (patiënten met lymfeklierpositieve ziekte of HR-negatieve ziekte) voldoen niet aan de huidige PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling voor een positief advies.

Referenties

  1. Von Minckwitz G, Procter M, de Azambuja E, et al; APHINITY Steering Committee and Investigators. Adjuvant pertuzumab and trastuzumab in early HER2- positive breast cancer. N Engl J Med 2017;377(2):122-31.
  2. Gianni L, Pienkowski T, Im YH, et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. Lancet Oncol 2016;17(6):791-800.
  3. Swain SM, Kim SB, Cortés J, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013;14(6):461-71.
Over dit artikel
Auteur
NVMO
Printdatum
26 maart 2019
E-pubdatum
29 maart 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO
Printdatum
26 maart 2019
E-pubdatum
29 maart 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763