Medische Oncologie Nummer 2, pp. 41-44
apr 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 41-44
apr 2019, jr. 22
BOM

Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom

Lees online

Bij patiënten met een stadium III melanoom na volledige chirurgisch behandeling geeft adjuvante behandeling met pembrolizumab na een mediane follow-up van 15,1 maanden een significant langere RFS dan behandeling met placebo (HR: 0,57 [98,4%-BI: 0,43-0,74]; P < 0,001). OS-data zijn nog niet bekend. De huidige resultaten voldoen aan de criteria voor een (voorlopig) positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling. Zodra OS-gegevens bekend worden, zullen deze door de commissie BOM worden beoordeeld.

Referenties

 1. Werkgroep Melanoom van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Behandeling van het gemetastaseerd melanoom anno 2016. Med Oncol 2016;19(1):32-4.
 2. Werkgroep Melanoom van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom. Med Oncol 2018;21(9):57.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom. Med Oncol 2018;21(9):47-50.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie. Med Oncol 2018;21(9):53-6.
 5. Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, et al. Adjuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma. N Engl J Med 2018;378(19):1789-801.
 6. Weber J, Mandala M, Del Vecchio M, et al; CheckMate 238 Collaborators. Adjuvant nivolumab versus ipilimumab in resected stage III or IV melanoma. N Engl J Med 2017;377(19):1824-35.
 7. Coens C, Bottomley A, Blank CU, et al. Health-related quality-of-life results for pembrolizumab versus placebo after complete resection of high-risk stage III melanoma from the EORTC 1325-MG/KEYNOTE-054 trial: An international randomized double-blind phase III trial. Ann Oncol 2018;29(suppl 8):viii456.
BOM

Adjuvant pembrolizumab bij stadium III melanoom

Lees online

Bij patiënten met een stadium III melanoom na volledige chirurgisch behandeling geeft adjuvante behandeling met pembrolizumab na een mediane follow-up van 15,1 maanden een significant langere RFS dan behandeling met placebo (HR: 0,57 [98,4%-BI: 0,43-0,74]; P < 0,001). OS-data zijn nog niet bekend. De huidige resultaten voldoen aan de criteria voor een (voorlopig) positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor adjuvante behandeling. Zodra OS-gegevens bekend worden, zullen deze door de commissie BOM worden beoordeeld.

Referenties

 1. Werkgroep Melanoom van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Behandeling van het gemetastaseerd melanoom anno 2016. Med Oncol 2016;19(1):32-4.
 2. Werkgroep Melanoom van de Werkgroep Immunotherapie Nederland voor Oncologie (WIN-O). Adjuvante behandeling van het hoogrisicomelanoom. Med Oncol 2018;21(9):57.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Adjuvant dabrafenib in combinatie met trametinib bij stadium III melanoom. Med Oncol 2018;21(9):47-50.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Adjuvant nivolumab bij stadium IIIb, IIIc of IV melanoom na volledige chirurgische resectie. Med Oncol 2018;21(9):53-6.
 5. Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, et al. Adjuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma. N Engl J Med 2018;378(19):1789-801.
 6. Weber J, Mandala M, Del Vecchio M, et al; CheckMate 238 Collaborators. Adjuvant nivolumab versus ipilimumab in resected stage III or IV melanoma. N Engl J Med 2017;377(19):1824-35.
 7. Coens C, Bottomley A, Blank CU, et al. Health-related quality-of-life results for pembrolizumab versus placebo after complete resection of high-risk stage III melanoma from the EORTC 1325-MG/KEYNOTE-054 trial: An international randomized double-blind phase III trial. Ann Oncol 2018;29(suppl 8):viii456.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
26 maart 2019
E-pubdatum
29 maart 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
26 maart 2019
E-pubdatum
29 maart 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763