Medische Oncologie Nummer 1, pp. 33-36
feb 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 33-36
feb 2019, jr. 22
BOM

Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd heldercellig RCC met een intermediaire of ongunstige prognose conform de IMDC-risicoscore geeft combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab in vergelijking met sunitinib een significante verlenging van het coprimaire eindpunt OS (HR: 0,63 [99,8%-BI: 0,44-0,89]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. De toxiciteit van nivolumab in combinatie met deze dosering ipilimumab lijkt acceptabel.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
  2. Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, et al; CheckMate 214 Investigators. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2018;378(14):1277-90.
  3. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab als tweedelijns of derdelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):39-42.
  4. Heng DY, Xie W, Regan MM, et al. Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with vascular endothelial growth factor-targeted agents: results from a large, multicenter study. J Clin Oncol 2009;27(34):5794-9.
BOM

Eerstelijns combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd heldercellig RCC met een intermediaire of ongunstige prognose conform de IMDC-risicoscore geeft combinatiebehandeling met nivolumab en ipilimumab in vergelijking met sunitinib een significante verlenging van het coprimaire eindpunt OS (HR: 0,63 [99,8%-BI: 0,44-0,89]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. De toxiciteit van nivolumab in combinatie met deze dosering ipilimumab lijkt acceptabel.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl).
  2. Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF, et al; CheckMate 214 Investigators. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2018;378(14):1277-90.
  3. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab als tweedelijns of derdelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):39-42.
  4. Heng DY, Xie W, Regan MM, et al. Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with vascular endothelial growth factor-targeted agents: results from a large, multicenter study. J Clin Oncol 2009;27(34):5794-9.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
8 februari 2019
E-pubdatum
8 februari 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
8 februari 2019
E-pubdatum
8 februari 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763