Medische Oncologie Nummer 9, pp. 59-62
dec 2018, jaargang 21
Medische Oncologie Nr. 9, pp. 59-62
dec 2018, jr. 21
BOM

HIPEC bij de primaire behandeling van het epitheliaal ovariumcarcinoom

Lees online

Voor vrouwen met een primair gediagnosticeerd stadium III epitheliaal ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom waarbij na 3 kuren carboplatine-paclitaxel intervaldebulking wordt gedaan, geeft het toevoegen van HIPEC na een complete of optimale debulking een significante toename van het primaire eindpunt recurrence free survival (HR: 0,66 [95%-BI: 0,5-0,87]; P = 0,003) en daarnaast een 9 procent hogere kans (8 procent in de standaardarm en 17 procent in de HIPEC-arm) om na 3 jaar geen recurrence te hebben of te zijn overleden. Het secundaire eindpunt OS toont na 3 jaar follow-up een significant verschil van 12 procent tussen beide groepen (62 procent in de HIPEC-arm en 50 procent in de standaardarm; HR: 0,67 [95%-BI: 0,48-0,94]; P = 0,02). Deze gecombineerde resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

 1. Vergote I, Tropé CG, Amant F, et al; European Organization for Research and Treatment of Cancer-Gynaecological Cancer Group; NCIC Clinical Trials Group. Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med 2010;363(10):943-53.
 2. van Driel WJ, Koole SN, Sikorska K, et al. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(3):230-40.
 3. Eggink FA, Mom CH, Kruitwagen RF, et al. Improved outcomes due to changes in organization of care for patients with ovarian cancer in the Netherlands. Gynecol Oncol 2016;141(3):524-30.
 4. Afsar B, Kanbay M. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(14):1362.
 5. Vergote I, Chiva L, du Bois A. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(14):1362-3.
 6. Ceresoli M, Frigerio L, Ansaloni L. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(14):1363.
 7. Fotopoulou C, Sehouli J, Mahner S, et al. HIPEC: HOPE or HYPE in the fight against advanced ovarian cancer? Ann Oncol 2018;29(8):1610-3.
BOM

HIPEC bij de primaire behandeling van het epitheliaal ovariumcarcinoom

Lees online

Voor vrouwen met een primair gediagnosticeerd stadium III epitheliaal ovariumcarcinoom, tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom waarbij na 3 kuren carboplatine-paclitaxel intervaldebulking wordt gedaan, geeft het toevoegen van HIPEC na een complete of optimale debulking een significante toename van het primaire eindpunt recurrence free survival (HR: 0,66 [95%-BI: 0,5-0,87]; P = 0,003) en daarnaast een 9 procent hogere kans (8 procent in de standaardarm en 17 procent in de HIPEC-arm) om na 3 jaar geen recurrence te hebben of te zijn overleden. Het secundaire eindpunt OS toont na 3 jaar follow-up een significant verschil van 12 procent tussen beide groepen (62 procent in de HIPEC-arm en 50 procent in de standaardarm; HR: 0,67 [95%-BI: 0,48-0,94]; P = 0,02). Deze gecombineerde resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

 1. Vergote I, Tropé CG, Amant F, et al; European Organization for Research and Treatment of Cancer-Gynaecological Cancer Group; NCIC Clinical Trials Group. Neoadjuvant chemotherapy or primary surgery in stage IIIC or IV ovarian cancer. N Engl J Med 2010;363(10):943-53.
 2. van Driel WJ, Koole SN, Sikorska K, et al. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(3):230-40.
 3. Eggink FA, Mom CH, Kruitwagen RF, et al. Improved outcomes due to changes in organization of care for patients with ovarian cancer in the Netherlands. Gynecol Oncol 2016;141(3):524-30.
 4. Afsar B, Kanbay M. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(14):1362.
 5. Vergote I, Chiva L, du Bois A. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(14):1362-3.
 6. Ceresoli M, Frigerio L, Ansaloni L. Hyperthermic intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer. N Engl J Med 2018;378(14):1363.
 7. Fotopoulou C, Sehouli J, Mahner S, et al. HIPEC: HOPE or HYPE in the fight against advanced ovarian cancer? Ann Oncol 2018;29(8):1610-3.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
18 december 2018
E-pubdatum
17 december 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
18 december 2018
E-pubdatum
17 december 2018
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763