Medische Oncologie Nummer 4, pp. 55-56
dec 2006, jaargang 9
Medische Oncologie Nr. 4, pp. 55-56
dec 2006, jr. 9
BOM

Erlotinib en pemetrexed in de tweede- en/of derde lijn bij het niet-kleincellig longcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom en acceptabele conditie (PS ≤ 2) kan tweedelijns chemotherapie na eerder platinumbevattende chemotherapie worden overwogen. De keuze bestaat dan uit docetaxel of pemetrexed. Beide middelen lieten een vergelijkbare effectiviteit zien, maar minder toxiciteit (febriele neutropenie) voor pemetrexed.
Zowel erlotinib, docetaxel en pemetrexed hebben responspercentages van rond de 8 à 9 procent. Voor erlotinib bestaat een iets breder indicatiegebied, namelijk: als tweede- en derdelijns behandeling bij patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een PS van 0-3. Patiënten voor wie chemotherapie een minder goede optie lijkt, komen in aanmerking voor behandeling met erlotinib.
Ook komt erlotinib in aanmerking bij patiënten in redelijk goede conditie na tweedelijns chemotherapie.

Referenties

  1. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. Shepherd FA, Rodrigues Pereira J, Ciuleanu T, et al. N Engl J Med 2005;353:23-32.
  2. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV, et al.J Clin Oncol 2004;22:1589-97.
BOM

Erlotinib en pemetrexed in de tweede- en/of derde lijn bij het niet-kleincellig longcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom en acceptabele conditie (PS ≤ 2) kan tweedelijns chemotherapie na eerder platinumbevattende chemotherapie worden overwogen. De keuze bestaat dan uit docetaxel of pemetrexed. Beide middelen lieten een vergelijkbare effectiviteit zien, maar minder toxiciteit (febriele neutropenie) voor pemetrexed.
Zowel erlotinib, docetaxel en pemetrexed hebben responspercentages van rond de 8 à 9 procent. Voor erlotinib bestaat een iets breder indicatiegebied, namelijk: als tweede- en derdelijns behandeling bij patiënten met een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een PS van 0-3. Patiënten voor wie chemotherapie een minder goede optie lijkt, komen in aanmerking voor behandeling met erlotinib.
Ook komt erlotinib in aanmerking bij patiënten in redelijk goede conditie na tweedelijns chemotherapie.

Referenties

  1. Erlotinib in previously treated non-small-cell lung cancer. Shepherd FA, Rodrigues Pereira J, Ciuleanu T, et al. N Engl J Med 2005;353:23-32.
  2. Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. Hanna N, Shepherd FA, Fossella FV, et al.J Clin Oncol 2004;22:1589-97.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 december 2006
E-pubdatum
17 december 2006
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 december 2006
E-pubdatum
17 december 2006
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763