Medische Oncologie Nummer 1, pp. 19-21
mrt 2011, jaargang 14
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 19-21
mrt 2011, jr. 14
BOM

Pemetrexed (in combinatie met cisplatine) als eerstelijns behandeling voor NSCLC

Lees online

Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom van zowel het plaveiselcel- als het niet-plaveiselceltype in een gevorderd stadium is de combinatie pemetrexed-cisplatine als eerstelijnsbehandeling even effectief als de combinatie gemcitabine- cisplatine. Gezien het vergelijkbare toxiciteitsprofiel en de hogere kosten is de commissie van mening dat standaard toepassen van cisplatine-pemetrexed niet is geïndiceerd.

Referenties

  1. Scagliotti GV, Parikh P, Von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26(21):3543-51.
  2. Grønberg BH, Bremnes RM, Flotten O, et al. Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27(19):3217-24.
  3. Ardizzoni A, Boni L, Tiseo M, et al. Cisplatin- versus carboplatin- based chemotherapy in first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer: an individual patient data metaanalysis. J Natl Cancer Inst 2007;99(11):847-57.
BOM

Pemetrexed (in combinatie met cisplatine) als eerstelijns behandeling voor NSCLC

Lees online

Bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom van zowel het plaveiselcel- als het niet-plaveiselceltype in een gevorderd stadium is de combinatie pemetrexed-cisplatine als eerstelijnsbehandeling even effectief als de combinatie gemcitabine- cisplatine. Gezien het vergelijkbare toxiciteitsprofiel en de hogere kosten is de commissie van mening dat standaard toepassen van cisplatine-pemetrexed niet is geïndiceerd.

Referenties

  1. Scagliotti GV, Parikh P, Von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naïve patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26(21):3543-51.
  2. Grønberg BH, Bremnes RM, Flotten O, et al. Phase III study by the Norwegian lung cancer study group: pemetrexed plus carboplatin compared with gemcitabine plus carboplatin as first-line chemotherapy in advanced non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2009;27(19):3217-24.
  3. Ardizzoni A, Boni L, Tiseo M, et al. Cisplatin- versus carboplatin- based chemotherapy in first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer: an individual patient data metaanalysis. J Natl Cancer Inst 2007;99(11):847-57.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 maart 2011
E-pubdatum
17 maart 2011
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 maart 2011
E-pubdatum
17 maart 2011
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763