Medische Oncologie Nummer 2, pp. 41-43
apr 2014, jaargang 17
Medische Oncologie Nr. 2, pp. 41-43
apr 2014, jr. 17
BOM

T-DM1 bij gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees online

Bij patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom en ziekteprogressie na eerdere behandeling met een taxaan en trastuzumab is T-DM1 in vergelijking met lapatinib gecombineerd met capecitabine volgens de PASKWIL-criteria een effectieve behandeling met aangetoonde winst in PFS en OS van respectievelijk 3,2 maanden en 5,8 maanden en een beperkte en hanteerbare toxiciteit.

Referenties

  1. Lewis Phillips GD, Li G, Dugger DL, et al. Targeting HER2­positive breast cancer with trastuzumab­DM1, an antibody­cytotoxic drug conjugate. Cancer Res 2008 15;68(22):9280­90.
  2. Junttila TT, Li G, Parsons K, et al. Trastuzumab­DM1(T­DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2011;128(2):347­56.
  3. Verma S, Miles D, Gianni L, et al. Trastuzumab emtansine for HER2­positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012;367(19):1783­91.
  4. Tjan­ Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO­ commissie BOM. Trastuzumab ‘beyond progression’ bij HER2­positief mammacarcinoom. Med Oncol 2009;12(5):37­9.
BOM

T-DM1 bij gemetastaseerd mammacarcinoom

Lees online

Bij patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom en ziekteprogressie na eerdere behandeling met een taxaan en trastuzumab is T-DM1 in vergelijking met lapatinib gecombineerd met capecitabine volgens de PASKWIL-criteria een effectieve behandeling met aangetoonde winst in PFS en OS van respectievelijk 3,2 maanden en 5,8 maanden en een beperkte en hanteerbare toxiciteit.

Referenties

  1. Lewis Phillips GD, Li G, Dugger DL, et al. Targeting HER2­positive breast cancer with trastuzumab­DM1, an antibody­cytotoxic drug conjugate. Cancer Res 2008 15;68(22):9280­90.
  2. Junttila TT, Li G, Parsons K, et al. Trastuzumab­DM1(T­DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2011;128(2):347­56.
  3. Verma S, Miles D, Gianni L, et al. Trastuzumab emtansine for HER2­positive advanced breast cancer. N Engl J Med 2012;367(19):1783­91.
  4. Tjan­ Heijnen VCG, Kerst JM, Eskens FALM, et al; NVMO­ commissie BOM. Trastuzumab ‘beyond progression’ bij HER2­positief mammacarcinoom. Med Oncol 2009;12(5):37­9.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 mei 2014
E-pubdatum
17 mei 2014
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
14 mei 2014
E-pubdatum
17 mei 2014
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763