Medische Oncologie Nummer 9, pp. 53-56
dec 2017, jaargang 20
Medische Oncologie Nr. 9, pp. 53-56
dec 2017, jr. 20
BOM

177Lu-dotatate als tweedelijns behandeling van midgut neuro-endocriene tumoren

Lees online

In deze gerandomiseerde fase III-studie bij patiënten met een midgut NET met ziekteprogressie binnen 3 jaar tijdens een gebruikelijke dosering octreotide LAR geeft tweedelijns behandeling met 177Lu-dotatate in combinatie met octreotide LAR 30 mg/4 weken een langere PFS dan behandeling met een hoge dosering octreotide LAR 60 mg/4 weken (HR: 0,21; 95%-BI: 0,13-0,33; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Lanreotide bij de palliatieve behandeling van enteropancreatische neuro-endocriene tumoren. Med Oncol 2015;18(5):29-32.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Everolimus bij niet-functionele neuro-endocriene tumoren van pulmonale of gastro-intestinale oorsprong. Med Oncol 2016;19(9):47-50.
  3. Kwekkeboom DJ, de Herder WW, Kam BL, et al. Treatment with the radiolabeled somatostatin analog [177 Lu-DOTA 0,Tyr3]octreotate: toxicity, efficacy, and survival. J Clin Oncol 2008;26(13):2124-30.
  4. Strosberg J, El-Haddad G, Wolin A, et al; NETTER-1 Trial Investigators. Phase 3 trial of 177Lu-dotatate for midgut neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2017;376(2):125-35.
  5. Richtlijn Neuro-endocriene tumoren (versie 1.0). Landelijke Werkgroep GastroIntestinale Tumoren, 11 november 2013 (www.oncoline.nl/neuro-endocrienetumoren).
BOM

177Lu-dotatate als tweedelijns behandeling van midgut neuro-endocriene tumoren

Lees online

In deze gerandomiseerde fase III-studie bij patiënten met een midgut NET met ziekteprogressie binnen 3 jaar tijdens een gebruikelijke dosering octreotide LAR geeft tweedelijns behandeling met 177Lu-dotatate in combinatie met octreotide LAR 30 mg/4 weken een langere PFS dan behandeling met een hoge dosering octreotide LAR 60 mg/4 weken (HR: 0,21; 95%-BI: 0,13-0,33; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Lanreotide bij de palliatieve behandeling van enteropancreatische neuro-endocriene tumoren. Med Oncol 2015;18(5):29-32.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Everolimus bij niet-functionele neuro-endocriene tumoren van pulmonale of gastro-intestinale oorsprong. Med Oncol 2016;19(9):47-50.
  3. Kwekkeboom DJ, de Herder WW, Kam BL, et al. Treatment with the radiolabeled somatostatin analog [177 Lu-DOTA 0,Tyr3]octreotate: toxicity, efficacy, and survival. J Clin Oncol 2008;26(13):2124-30.
  4. Strosberg J, El-Haddad G, Wolin A, et al; NETTER-1 Trial Investigators. Phase 3 trial of 177Lu-dotatate for midgut neuroendocrine tumors. N Engl J Med 2017;376(2):125-35.
  5. Richtlijn Neuro-endocriene tumoren (versie 1.0). Landelijke Werkgroep GastroIntestinale Tumoren, 11 november 2013 (www.oncoline.nl/neuro-endocrienetumoren).
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
19 december 2017
E-pubdatum
22 december 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
19 december 2017
E-pubdatum
22 december 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763