Medische Oncologie Nummer 6, pp. 53-56
okt 2017, jaargang 20
Medische Oncologie Nr. 6, pp. 53-56
okt 2017, jr. 20
BOM

Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie en progressie na eerstelijns EGFR-TKI geeft tweedelijns behandeling met osimertinib 80 mg per dag een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van bijna 6 maanden: 10,1 maanden versus 4,4 maanden (HR: 0,30; 95%-BI: 0,23-0,41; P < 0,001).
Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Osimertinib geeft minder graad 3-5 bijwerkingen dan chemotherapie en een betere symptoomcontrole. Het PFS-voordeel is ook aanwezig bij de patiënten met metastasen in het centraal zenuwstelsel.

Referentie

  1. Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J, et al; AURA3 Investigators. Osimertinib or platinumpemetrexed in EGFR T790M-positive lung cancer. N Engl J Med 2017;376(7):629-40
BOM

Osimertinib als behandeling van NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd NSCLC met een EGFR-T790M-mutatie en progressie na eerstelijns EGFR-TKI geeft tweedelijns behandeling met osimertinib 80 mg per dag een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van bijna 6 maanden: 10,1 maanden versus 4,4 maanden (HR: 0,30; 95%-BI: 0,23-0,41; P < 0,001).
Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Osimertinib geeft minder graad 3-5 bijwerkingen dan chemotherapie en een betere symptoomcontrole. Het PFS-voordeel is ook aanwezig bij de patiënten met metastasen in het centraal zenuwstelsel.

Referentie

  1. Mok TS, Wu Y-L, Ahn M-J, et al; AURA3 Investigators. Osimertinib or platinumpemetrexed in EGFR T790M-positive lung cancer. N Engl J Med 2017;376(7):629-40
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
15 september 2017
E-pubdatum
18 september 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
15 september 2017
E-pubdatum
18 september 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763