Medische Oncologie Nummer 1, pp. 31-33
mrt 2013, jaargang 16
Medische Oncologie Nr. 1, pp. 31-33
mrt 2013, jr. 16
BOM

Herbeoordeling: bevacizumab bij het niet-resectabel gevorderd, gemetastaseerd of gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom

Lees online

Op basis van (het gebrek aan) gegevens beschikbaar gekomen tussen 2008 en 2012 aangaande de toepassing van bevacizumab bij de indicatie niet-resectabel gevorderd, gemetastaseerd of gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie, is er géén reden het in 2008 geformuleerde advies van de NVMO-commissie BOM te wijzigen.

Referenties

  1. Sandler A, Gray R, Perry MC, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2006;355(24):2542-50.
  2. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for non-squamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin Oncol 2009;27(8):1227-34.
  3. Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26(21):3543-51.
  4. Soria JC, Mauguen A, Reck M, et al. Systematic review and meta-analysis of randomised, phase II/III trials adding bevacizumab to platinum-based chemotherapy as first-line treatment in patients with advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2013;24(1):20-30.
BOM

Herbeoordeling: bevacizumab bij het niet-resectabel gevorderd, gemetastaseerd of gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom

Lees online

Op basis van (het gebrek aan) gegevens beschikbaar gekomen tussen 2008 en 2012 aangaande de toepassing van bevacizumab bij de indicatie niet-resectabel gevorderd, gemetastaseerd of gerecidiveerd niet-kleincellig longcarcinoom, anders dan met overheersend plaveiselcelhistologie, is er géén reden het in 2008 geformuleerde advies van de NVMO-commissie BOM te wijzigen.

Referenties

  1. Sandler A, Gray R, Perry MC, et al. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2006;355(24):2542-50.
  2. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P, et al. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for non-squamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin Oncol 2009;27(8):1227-34.
  3. Scagliotti GV, Parikh P, von Pawel J, et al. Phase III study comparing cisplatin plus gemcitabine with cisplatin plus pemetrexed in chemotherapy-naive patients with advanced-stage non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol 2008;26(21):3543-51.
  4. Soria JC, Mauguen A, Reck M, et al. Systematic review and meta-analysis of randomised, phase II/III trials adding bevacizumab to platinum-based chemotherapy as first-line treatment in patients with advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2013;24(1):20-30.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Over de auteur

De NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen 

Printdatum
14 maart 2013
E-pubdatum
17 maart 2013
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Over de auteur

De NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen 

Printdatum
14 maart 2013
E-pubdatum
17 maart 2013
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763