BOM

DUIDELIJKHEID OVER VOORSCHRIJFBELEID NIVOLUMAB EN PEMBROLIZUMAB Plaatsbepaling NVALT: immuuntherapie bij NSCLC

Lees online

Sinds de goedkeuring door de EMA van nivolumab voor de indicatie van tweedelijnsbehandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom is het behandelalgoritme van deze ziekte vrijwel continu aan verandering onderhevig. Recentelijk is ook pembrolizumab door de EMA goedgekeurd. De NVALT beschrijft in deze publicatie de plaats van beide middelen in het huidige behandelarsenaal.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2015;18(6):37-40.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd niet-plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2016;19(6):35-8.
BOM

DUIDELIJKHEID OVER VOORSCHRIJFBELEID NIVOLUMAB EN PEMBROLIZUMAB Plaatsbepaling NVALT: immuuntherapie bij NSCLC

Lees online

Sinds de goedkeuring door de EMA van nivolumab voor de indicatie van tweedelijnsbehandeling van het niet-kleincellig longcarcinoom is het behandelalgoritme van deze ziekte vrijwel continu aan verandering onderhevig. Recentelijk is ook pembrolizumab door de EMA goedgekeurd. De NVALT beschrijft in deze publicatie de plaats van beide middelen in het huidige behandelarsenaal.

Referenties

  1. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2015;18(6):37-40.
  2. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd niet-plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2016;19(6):35-8.
Over dit artikel
Auteur
NVALT
Over de auteur

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)

Printdatum
28 april 2017
E-pubdatum
1 mei 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVALT
Over de auteur

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)

Printdatum
28 april 2017
E-pubdatum
1 mei 2017
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763