Medische Oncologie Nummer 9, pp. 41-44
dec 2016, jaargang 19
Medische Oncologie Nr. 9, pp. 41-44
dec 2016, jr. 19
BOM

Cabozantinib als tweedelijns of laterelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom met heldercellige component geeft behandeling met cabozantinib als tweedelijns of hogerelijns behandeling na minstens één TKI in vergelijking met everolimus een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van 3,5 maanden (7,4 versus 3,9 maanden; HR: 0,51, 95%-BI: 0,41-0,62; P < 0,0001). Ook is er sprake van een significante verlenging van het secundaire eindpunt OS van 4,9 maanden (21,4 versus 16,5 maanden; HR: 0,66; 95%-BI: 0,53-0,83; P = 0,00026). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Behandeling met cabozantinib geeft vergelijkbare bijwerkingen ten opzichte van everolimus.

Referenties

 1. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al. NVMO commissie BOM. Nivolumab als tweedelijns of derdelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):39-42.
 2. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Cabozantinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom. Med Oncol 2015;18(2):45-7.
 3. Rankin EB, Fuh KC, Castellini L, et al. Direct regulation of GAS6/AXL signaling by HIF promotes renal metastasis through SRC and MET. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111(37):13373-8.
 4. Gibney GT, Aziz SA, Camp RL, et al. c-Met is a prognostic marker and potential therapeutic target in clear cell renal cell carcinoma. Ann Oncol 2013;24(2):343-9.
 5. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et all; METEOR investigators. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal-cell carcinoma. New Engl J Med 2015;373(19):1814-23.
 6. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al; METEOR investigators. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2016;17(7):917-27.
 7. Motzer RJ, Bacik J, Schwartz LH, et al. Prognostic factors for survival in previously treated patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol 2004;22(3):454-63.
BOM

Cabozantinib als tweedelijns of laterelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd niercelcarcinoom met heldercellige component geeft behandeling met cabozantinib als tweedelijns of hogerelijns behandeling na minstens één TKI in vergelijking met everolimus een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS van 3,5 maanden (7,4 versus 3,9 maanden; HR: 0,51, 95%-BI: 0,41-0,62; P < 0,0001). Ook is er sprake van een significante verlenging van het secundaire eindpunt OS van 4,9 maanden (21,4 versus 16,5 maanden; HR: 0,66; 95%-BI: 0,53-0,83; P = 0,00026). Deze resultaten voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Behandeling met cabozantinib geeft vergelijkbare bijwerkingen ten opzichte van everolimus.

Referenties

 1. Eskens FALM, Wymenga ANM, Beerepoot LV, et al. NVMO commissie BOM. Nivolumab als tweedelijns of derdelijns behandeling van het gevorderd of gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):39-42.
 2. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV, et al; NVMO-commissie BOM. Cabozantinib bij het lokaal gevorderd of gemetastaseerd medullair schildkliercarcinoom. Med Oncol 2015;18(2):45-7.
 3. Rankin EB, Fuh KC, Castellini L, et al. Direct regulation of GAS6/AXL signaling by HIF promotes renal metastasis through SRC and MET. Proc Natl Acad Sci USA 2014;111(37):13373-8.
 4. Gibney GT, Aziz SA, Camp RL, et al. c-Met is a prognostic marker and potential therapeutic target in clear cell renal cell carcinoma. Ann Oncol 2013;24(2):343-9.
 5. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et all; METEOR investigators. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal-cell carcinoma. New Engl J Med 2015;373(19):1814-23.
 6. Choueiri TK, Escudier B, Powles T, et al; METEOR investigators. Cabozantinib versus everolimus in advanced renal cell carcinoma (METEOR): final results from a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2016;17(7):917-27.
 7. Motzer RJ, Bacik J, Schwartz LH, et al. Prognostic factors for survival in previously treated patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol 2004;22(3):454-63.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
17 december 2016
E-pubdatum
20 december 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
17 december 2016
E-pubdatum
20 december 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763