Medische Oncologie Nummer 4, pp. 41-44
jun 2016, jaargang 19
Medische Oncologie Nr. 4, pp. 41-44
jun 2016, jr. 19
BOM

Nintedanib en docetaxel als tweedelijns behandeling voor lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een stadium IIIb/IV longcarcinoom en een goede WHO-PS (0-1) geeft tweedelijns behandeling met nintedanib toegevoegd aan docetaxel een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS met 0,7 maanden: 3,4 maanden (95%-BI: 2,9-3,9) versus 2,7 maanden (95%-BI: 2,6-2,8) (HR: 0,79; 95%-BI: 0,68-0,92; P = 0,0019). Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.
De huidige PASKWIL-criteria staan beoordeling van de subgroepanalyse waarop de EMA-registratie is gebaseerd niet toe. De combinatiebehandeling geeft meer bijwerkingen.

Referenties

  1. Reck M, Kaiser R, Mellemgaard A, et al. Docetaxel plus nintedanib versus docetaxel plus placebo in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (LUME-Lung 1): a phase 3, double blind, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2014;15(2):143-55.
  2. Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, et al. Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373(2):123-35.
  3. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2015;18(6):37-40.
  4. Novello S, Kaiser R, Mellemgaard A, et al. Analysis of patient-reported outcomes from the LUME-Lung 1 trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase III study of second-line nintedanib in patients with advanced non-small cell lung cancer. Eur J Cancer 2015;51(3):317-26.
BOM

Nintedanib en docetaxel als tweedelijns behandeling voor lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een stadium IIIb/IV longcarcinoom en een goede WHO-PS (0-1) geeft tweedelijns behandeling met nintedanib toegevoegd aan docetaxel een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS met 0,7 maanden: 3,4 maanden (95%-BI: 2,9-3,9) versus 2,7 maanden (95%-BI: 2,6-2,8) (HR: 0,79; 95%-BI: 0,68-0,92; P = 0,0019). Deze resultaten voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.
De huidige PASKWIL-criteria staan beoordeling van de subgroepanalyse waarop de EMA-registratie is gebaseerd niet toe. De combinatiebehandeling geeft meer bijwerkingen.

Referenties

  1. Reck M, Kaiser R, Mellemgaard A, et al. Docetaxel plus nintedanib versus docetaxel plus placebo in patients with previously treated non-small-cell lung cancer (LUME-Lung 1): a phase 3, double blind, randomised controlled trial. Lancet Oncol 2014;15(2):143-55.
  2. Brahmer J, Reckamp KL, Baas P, et al. Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2015;373(2):123-35.
  3. Kerst JM, Eskens FALM, Beerepoot LV; NVMO-commissie BOM. Nivolumab bij gevorderd plaveiselcelcarcinoom van de long. Med Oncol 2015;18(6):37-40.
  4. Novello S, Kaiser R, Mellemgaard A, et al. Analysis of patient-reported outcomes from the LUME-Lung 1 trial: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase III study of second-line nintedanib in patients with advanced non-small cell lung cancer. Eur J Cancer 2015;51(3):317-26.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
31 mei 2016
E-pubdatum
3 juni 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
31 mei 2016
E-pubdatum
3 juni 2016
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763