Medische Oncologie Nummer 3, pp. 31-34
apr 2021, jaargang 24
Medische Oncologie Nr. 3, pp. 31-34
apr 2021, jr. 24
BOM

Tucatinib, trastuzumab en capecitabine bij het gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom leidt het toevoegen van tucatinib aan behandeling met trastuzumab en capecitabine na eerdere behandeling met trastuzumab, pertuzumab en T-DM1 tot een significante verbetering van de PFS in vergelijking met placebo (HR: 0,54 [95%-BI: 0,42-0,71]; P < 0,001).
De mediane PFS met tucatinib was 7,8 maanden en met placebo 5,6 maanden. Ook de beide secundaire eindpunten, OS en PFS in het cohort patiënten met hersenmetastasen, waren significant langer voor patiënten behandeld met tucatinib dan met placebo: respectievelijk een HR van 0,66 (95%-BI: 0,50-0,88; P = 0,005) en een HR van 0,48 (95%-BI: 0,34-0,69; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Trastuzumab bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2001;4(3):27-30.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pertuzumab bij de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom. Med Oncol 2013;16(4):28-31.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). T-DM1 bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2014;17(2):41-3.
  4. Murthy RK, Loi S, Okines A, et al. Tucatinib, trastuzumab, and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med 2020;382(7):597-609.
  5. Murthy R, Borges VF, Conlin A, et al. Tucatinib with capecitabine and trastuzumab in advanced HER2-positive metastatic breast cancer with and without brain metastases: a non-randomised, open-label, phase 1b study. Lancet Oncol 2018;19(7):880-8.
BOM

Tucatinib, trastuzumab en capecitabine bij het gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom

Lees online

Bij patiënten met een gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom leidt het toevoegen van tucatinib aan behandeling met trastuzumab en capecitabine na eerdere behandeling met trastuzumab, pertuzumab en T-DM1 tot een significante verbetering van de PFS in vergelijking met placebo (HR: 0,54 [95%-BI: 0,42-0,71]; P < 0,001).
De mediane PFS met tucatinib was 7,8 maanden en met placebo 5,6 maanden. Ook de beide secundaire eindpunten, OS en PFS in het cohort patiënten met hersenmetastasen, waren significant langer voor patiënten behandeld met tucatinib dan met placebo: respectievelijk een HR van 0,66 (95%-BI: 0,50-0,88; P = 0,005) en een HR van 0,48 (95%-BI: 0,34-0,69; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Trastuzumab bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2001;4(3):27-30.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Pertuzumab bij de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom. Med Oncol 2013;16(4):28-31.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). T-DM1 bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2014;17(2):41-3.
  4. Murthy RK, Loi S, Okines A, et al. Tucatinib, trastuzumab, and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med 2020;382(7):597-609.
  5. Murthy R, Borges VF, Conlin A, et al. Tucatinib with capecitabine and trastuzumab in advanced HER2-positive metastatic breast cancer with and without brain metastases: a non-randomised, open-label, phase 1b study. Lancet Oncol 2018;19(7):880-8.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
23 april 2021
E-pubdatum
23 april 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.4.127144


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
23 april 2021
E-pubdatum
23 april 2021
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2021.4.127144