Medische Oncologie Nummer 10, pp. 51-52
dec 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 10, pp. 51-52
dec 2020, jr. 23
BOM

BEHANDELARSENAAL VOOR MHSPC UITGEBREID Plaatsbepaling richtlijncommissie: wat is de toegevoegde waarde van apalutamide?

Lees online

De NVMO-commissie BOM geeft een positief advies voor apalutamide als behandeling van patiënten met een gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC).1 Wat is de toegevoegde waarde van dit medicament?

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Apalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2020;23(10):45-9.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel bij het hormoonrefractair prostaatcarcinoom. Med Oncol 2005;8(2):47-9.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel toegevoegd aan ADT bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):33-7.
  4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2018;21(2):37-41.
BOM

BEHANDELARSENAAL VOOR MHSPC UITGEBREID Plaatsbepaling richtlijncommissie: wat is de toegevoegde waarde van apalutamide?

Lees online

De NVMO-commissie BOM geeft een positief advies voor apalutamide als behandeling van patiënten met een gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (mHSPC).1 Wat is de toegevoegde waarde van dit medicament?

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Apalutamide toegevoegd aan standaardbehandeling bij primair gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2020;23(10):45-9.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel bij het hormoonrefractair prostaatcarcinoom. Med Oncol 2005;8(2):47-9.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Docetaxel toegevoegd aan ADT bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2016;19(5):33-7.
  4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abirateron en prednison toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Med Oncol 2018;21(2):37-41.
Over dit artikel
Auteur
Richtlijncommissie Prostaatcarcinoom
Over de auteur

Richtlijncommissie Prostaatcarcinoom

Printdatum
18 december 2020
E-pubdatum
21 december 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.12.126294


Over dit artikel
Auteur
Richtlijncommissie Prostaatcarcinoom
Over de auteur

Richtlijncommissie Prostaatcarcinoom

Printdatum
18 december 2020
E-pubdatum
21 december 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.12.126294