Medische Oncologie Nummer 9, pp. 29-32
nov 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 9, pp. 29-32
nov 2020, jr. 23
BOM

Atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

Lees online

In de hier besproken interim-analyse van de IMbrave150-studie wordt bij hoog geselecteerde patiënten (zonder antistolling in therapeutische doseringen, zonder hypertensie en met vooraf behandelde varices) met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HCC na een follow-up van mediaan 8,6 maanden een statistisch significant langere OS gezien na palliatieve behandeling met atezolizumab en bevacizumab dan na behandeling met sorafenib (HR: 0,58 [95%-BI: 0,42-0,79]; P < 0,001). Ook de PFS is met de combinatiebehandeling significant langer. Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. Het betreft een dure behandeling.

Referenties

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 3. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al; SHARP Investigators Study Group. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008;359(4):378-90.
 4. Landelijke richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Werkgroep Gastrointestinale Tumoren, 10 april 2013 (www.oncoline.nl/hepatocellulair-carcinoom).
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns behandeling van gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom met lenvatinib. Med Oncol 2019;22(4):61-5.
 6. Lee M, Ryoo B, Hsu C, et al. Randomised efficacy and safety results for atezolizumab (atezo) + bevacizumab (bev) in patients (pts) with previously untreated, unresectable hepatocellular carcinoma (HCC). Ann Oncol 2019;30(suppl 5):v851-v934.
 7. Finn RS, Qin S, Ikeda M, et al; IMbrave150 Investigators. Atezolizumab plus bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2020;382(20):1894-905.
BOM

Atezolizumab en bevacizumab als eerstelijnsbehandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

Lees online

In de hier besproken interim-analyse van de IMbrave150-studie wordt bij hoog geselecteerde patiënten (zonder antistolling in therapeutische doseringen, zonder hypertensie en met vooraf behandelde varices) met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HCC na een follow-up van mediaan 8,6 maanden een statistisch significant langere OS gezien na palliatieve behandeling met atezolizumab en bevacizumab dan na behandeling met sorafenib (HR: 0,58 [95%-BI: 0,42-0,79]; P < 0,001). Ook de PFS is met de combinatiebehandeling significant langer. Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling. Het betreft een dure behandeling.

Referenties

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
 3. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, et al; SHARP Investigators Study Group. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008;359(4):378-90.
 4. Landelijke richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Werkgroep Gastrointestinale Tumoren, 10 april 2013 (www.oncoline.nl/hepatocellulair-carcinoom).
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Eerstelijns behandeling van gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom met lenvatinib. Med Oncol 2019;22(4):61-5.
 6. Lee M, Ryoo B, Hsu C, et al. Randomised efficacy and safety results for atezolizumab (atezo) + bevacizumab (bev) in patients (pts) with previously untreated, unresectable hepatocellular carcinoma (HCC). Ann Oncol 2019;30(suppl 5):v851-v934.
 7. Finn RS, Qin S, Ikeda M, et al; IMbrave150 Investigators. Atezolizumab plus bevacizumab in unresectable hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2020;382(20):1894-905.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
27 november 2020
E-pubdatum
20 november 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.11.126127


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
27 november 2020
E-pubdatum
20 november 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.11.126127