Medische Oncologie Nummer 8, pp. 35-38
okt 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 8, pp. 35-38
okt 2020, jr. 23
BOM

Alpelisib bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie

Lees online

In de hier besproken SOLAR-1-studie, bij mannen of postmenopauzale vrouwen met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief, PIK3CA-gemuteerd mammacarcinoom, die eerder behandeld zijn met een aromataseremmer (de EMA-registratie behelst ziekteprogressie na endocriene monotherapie), toonde behandeling met alpelisib-fulvestrant een statistisch langere PFS van 5,3 maanden dan behandeling met placebo-fulvestrant (HR: 0,65 [95%-BI: 0,50-0,85]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. In de studie werd geen overlevingsvoordeel aangetoond. Vervroegd staken van de behandeling (25 procent) en ernstige bijwerkingen komen frequent voor (41 procent toename toxiciteit van graad 3-4 ten opzichte van placebo.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
  2. Goncalves MD, Hopkins BD, Cantley LC, et al. Phosphatidylinositol 3-kinase, growth disorders, and cancer. N Engl J Med 2018;379(21):2052-62.
  3. Katso R, Okkenhaug K, Ahmadi K, et al. Cellular function of phosphoinositide 3-kinases: implications for development, homeostasis, and cancer. Annu Rev Cell Dev Biol 2001;17:615-75.
  4. Busaidy NL, Farooki A, Dowlati A, et al. Management of metabolic effects associated with anticancer agents targeting the PI3K-Akt-mTOR pathway. J Clin Oncol 2012;30(23):2919-28.
  5. André F, Rubovsky G, Campone M, et al; SOLAR-1 Study Group. Alpelisib for PIK3CA-mutated, hormone receptor-positive advanced breast cancer. N Eng J Med 2019;380(20):1929-40.
BOM

Alpelisib bij lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom met een PIK3CA-mutatie

Lees online

In de hier besproken SOLAR-1-studie, bij mannen of postmenopauzale vrouwen met een lokaal gevorderd of gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief, PIK3CA-gemuteerd mammacarcinoom, die eerder behandeld zijn met een aromataseremmer (de EMA-registratie behelst ziekteprogressie na endocriene monotherapie), toonde behandeling met alpelisib-fulvestrant een statistisch langere PFS van 5,3 maanden dan behandeling met placebo-fulvestrant (HR: 0,65 [95%-BI: 0,50-0,85]; P < 0,001). Dit resultaat voldoet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. In de studie werd geen overlevingsvoordeel aangetoond. Vervroegd staken van de behandeling (25 procent) en ernstige bijwerkingen komen frequent voor (41 procent toename toxiciteit van graad 3-4 ten opzichte van placebo.

Referenties

  1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
  2. Goncalves MD, Hopkins BD, Cantley LC, et al. Phosphatidylinositol 3-kinase, growth disorders, and cancer. N Engl J Med 2018;379(21):2052-62.
  3. Katso R, Okkenhaug K, Ahmadi K, et al. Cellular function of phosphoinositide 3-kinases: implications for development, homeostasis, and cancer. Annu Rev Cell Dev Biol 2001;17:615-75.
  4. Busaidy NL, Farooki A, Dowlati A, et al. Management of metabolic effects associated with anticancer agents targeting the PI3K-Akt-mTOR pathway. J Clin Oncol 2012;30(23):2919-28.
  5. André F, Rubovsky G, Campone M, et al; SOLAR-1 Study Group. Alpelisib for PIK3CA-mutated, hormone receptor-positive advanced breast cancer. N Eng J Med 2019;380(20):1929-40.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
23 oktober 2020
E-pubdatum
23 oktober 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.10.125924


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
23 oktober 2020
E-pubdatum
23 oktober 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.10.125924