Medische Oncologie Nummer 7, pp. 33-36
sep 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 7, pp. 33-36
sep 2020, jr. 23
BOM

Onderhoudsbehandeling met olaparib bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

Lees online

In de hier besproken POLO-studie, bij hoog geselecteerde patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom en een BRCA1- of BRCA2-kiembaanmutatie die na ten minste 16 weken eerstelijns platinumbevattende chemotherapie geen ziekteprogressie hadden, toonde onderhoudsbehandeling met olaparib een statistisch significant langere PFS dan onderhoudstherapie met placebo (HR: 0,53 [95%-BI: 0,35-0,82]; P = 0,004). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria. Er is nog geen overlevingsvoordeel aangetoond.

Referenties

  1. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al; PRODIGE Intergroup. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011;364(19):1817-25.
  2. Kaufman B, Shapira-Frommer R, Schmutzler RK, et al. Olaparib monotherapy in patients with advanced cancer and a germline BRCA1/2 mutation. J Clin Oncol 2015;33(3):244-50.
  3. Golan T, Hammel P, Reni M, et al. Maintainance olaparib for germline BRCA mutated metastatic pancreatic cancer. N Eng J Med 2019;381(4):317-27.
BOM

Onderhoudsbehandeling met olaparib bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

Lees online

In de hier besproken POLO-studie, bij hoog geselecteerde patiënten met een gemetastaseerd pancreascarcinoom en een BRCA1- of BRCA2-kiembaanmutatie die na ten minste 16 weken eerstelijns platinumbevattende chemotherapie geen ziekteprogressie hadden, toonde onderhoudsbehandeling met olaparib een statistisch significant langere PFS dan onderhoudstherapie met placebo (HR: 0,53 [95%-BI: 0,35-0,82]; P = 0,004). Dit resultaat voldoet aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria. Er is nog geen overlevingsvoordeel aangetoond.

Referenties

  1. Conroy T, Desseigne F, Ychou M, et al; PRODIGE Intergroup. FOLFIRINOX versus gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N Engl J Med 2011;364(19):1817-25.
  2. Kaufman B, Shapira-Frommer R, Schmutzler RK, et al. Olaparib monotherapy in patients with advanced cancer and a germline BRCA1/2 mutation. J Clin Oncol 2015;33(3):244-50.
  3. Golan T, Hammel P, Reni M, et al. Maintainance olaparib for germline BRCA mutated metastatic pancreatic cancer. N Eng J Med 2019;381(4):317-27.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
25 september 2020
E-pubdatum
25 september 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.9.125831


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
25 september 2020
E-pubdatum
25 september 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.9.125831