Medische Oncologie Nummer 6, pp. 27-30
aug 2020, jaargang 23
Medische Oncologie Nr. 6, pp. 27-30
aug 2020, jr. 23
BOM

Brigatinib als eerste TKI-behandeling van stadium IIIb/IV niet-kleincellig longcarcinoom met een ALK-herschikking

Lees online

In de hier besproken ALTA-1L-studie wordt bij patiënten met stadium IIIb/IV NSCLC met een ALK-herschikking na een follow-up van mediaan 11 maanden een statistisch significant langere PFS gezien na eerstelijns palliatieve behandeling met brigatinib dan na behandeling met crizotinib (HR: 0,49 [95%-BI: 0,33-0,74]; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Crizotinib als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2016;19(2):39-41.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Ceritinib als eerstelijnsof derde-/vierdelijnsbehandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2018;21(6):51-6.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Alectinib als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2018;21(6):45-8.
  4. Camidge DR, Kim HR, Ahn MJ, et al. Brigatinib versus crizotinib in ALK-positive non-small cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379(21):2027-39.
BOM

Brigatinib als eerste TKI-behandeling van stadium IIIb/IV niet-kleincellig longcarcinoom met een ALK-herschikking

Lees online

In de hier besproken ALTA-1L-studie wordt bij patiënten met stadium IIIb/IV NSCLC met een ALK-herschikking na een follow-up van mediaan 11 maanden een statistisch significant langere PFS gezien na eerstelijns palliatieve behandeling met brigatinib dan na behandeling met crizotinib (HR: 0,49 [95%-BI: 0,33-0,74]; P < 0,001). Deze resultaten voldoen aan de criteria voor een positief advies volgens de PASKWIL-criteria voor palliatieve behandeling.

Referenties

  1. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Crizotinib als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2016;19(2):39-41.
  2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Ceritinib als eerstelijnsof derde-/vierdelijnsbehandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2018;21(6):51-6.
  3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Alectinib als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom. Med Oncol 2018;21(6):45-8.
  4. Camidge DR, Kim HR, Ahn MJ, et al. Brigatinib versus crizotinib in ALK-positive non-small cell lung cancer. N Engl J Med 2018;379(21):2027-39.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
28 augustus 2020
E-pubdatum
28 augustus 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.8.125734


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
28 augustus 2020
E-pubdatum
28 augustus 2020
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763
DOI
https://doi.org/10.24078/onco.2020.8.125734