BOM

Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Lees online

In het in augustus 2019 in Medische Oncologie gepubliceerde advies Olaparib als onderhoudsbehandeling na primaire behandeling van het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom is in de conclusie vermeld dat olaparib kan worden gegeven aan vrouwen met een primair gediagnosticeerd stadium III en IV BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC), tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom, waarbij zij respons hebben na standaardbehandeling bestaande uit chirurgie en platinumbevattende chemotherapie. Deze conclusie is herzien.

BOM

Rectificatie: indicatie olaparib bij het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom

Lees online

In het in augustus 2019 in Medische Oncologie gepubliceerde advies Olaparib als onderhoudsbehandeling na primaire behandeling van het gevorderd epitheliaal ovariumcarcinoom is in de conclusie vermeld dat olaparib kan worden gegeven aan vrouwen met een primair gediagnosticeerd stadium III en IV BRCA-gemuteerd epitheliaal ovariumcarcinoom (EOC), tubacarcinoom of primair peritoneaal carcinoom, waarbij zij respons hebben na standaardbehandeling bestaande uit chirurgie en platinumbevattende chemotherapie. Deze conclusie is herzien.

Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
20 december 2019
E-pubdatum
20 december 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
20 december 2019
E-pubdatum
20 december 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763