Medische Oncologie Nummer 4, pp. 55-58
jun 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 4, pp. 55-58
jun 2019, jr. 22
BOM

Cabozantinib als tweedelijns of derdelijns behandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

Lees online

Bij patiënten met een niet-curatief te behandelen HCC en progressie na 1 of 2 lijnen systeembehandeling (inclusief sorafenib) leidt behandeling met cabozantinib, in vergelijking met placebo, tot een langere overleving: mediaan 10,2 versus 8,0 maanden (Δ 2,2 maanden; HR: 0,76; 95%-BI: 0,63-0,92; P = 0,005). De resultaten van de CELESTIAL-studie voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

 1. www.cijfersoverkanker.nl.
 2. www.volksgezondheidenzorg.info.
 3. Richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren, 10 april 2013.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom. Med Oncol 2017;20(8);47-50.
 5. Bruix J, Qin S, Merle P, et al; RESORCE Investigators. Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017;389(10064):56-66.
 6. Kelley RK, Verslype C, Cohn AL, et al. Cabozantinib in hepatocellular carcinoma: results of a phase 2 placebo-controlled randomized discontinuation study. Ann Oncol 2017;28(3):528-34.
 7. Abou-Alfa GK, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib in patients with advanced and progressing hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2018;379(1):54-63.
 8. DeMets DL, Lan KK. Interim analysis: the alpha spending function approach. Stat Med 1994;13(13-14):1341-52.
BOM

Cabozantinib als tweedelijns of derdelijns behandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

Lees online

Bij patiënten met een niet-curatief te behandelen HCC en progressie na 1 of 2 lijnen systeembehandeling (inclusief sorafenib) leidt behandeling met cabozantinib, in vergelijking met placebo, tot een langere overleving: mediaan 10,2 versus 8,0 maanden (Δ 2,2 maanden; HR: 0,76; 95%-BI: 0,63-0,92; P = 0,005). De resultaten van de CELESTIAL-studie voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies.

Referenties

 1. www.cijfersoverkanker.nl.
 2. www.volksgezondheidenzorg.info.
 3. Richtlijn Hepatocellulair carcinoom (versie: 1.0). Werkgroep Gastro-intestinale Tumoren, 10 april 2013.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Regorafenib als tweedelijns behandeling voor hepatocellulair carcinoom. Med Oncol 2017;20(8);47-50.
 5. Bruix J, Qin S, Merle P, et al; RESORCE Investigators. Regorafenib for patients with hepatocellular carcinoma who progressed on sorafenib treatment (RESORCE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2017;389(10064):56-66.
 6. Kelley RK, Verslype C, Cohn AL, et al. Cabozantinib in hepatocellular carcinoma: results of a phase 2 placebo-controlled randomized discontinuation study. Ann Oncol 2017;28(3):528-34.
 7. Abou-Alfa GK, Meyer T, Cheng AL, et al. Cabozantinib in patients with advanced and progressing hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2018;379(1):54-63.
 8. DeMets DL, Lan KK. Interim analysis: the alpha spending function approach. Stat Med 1994;13(13-14):1341-52.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
4 juni 2019
E-pubdatum
7 juni 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
4 juni 2019
E-pubdatum
7 juni 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763