Medische Oncologie Nummer 3, pp. 47-50
mei 2019, jaargang 22
Medische Oncologie Nr. 3, pp. 47-50
mei 2019, jr. 22
BOM

Ribociclib en endocriene behandeling als eerstelijns of tweedelijns behandeling voor postmenopauzale patiënten met een gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

Lees online

Bij postmenopauzale vrouwen met een gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom geeft de combinatie van fulvestrant-ribociclib als eerstelijns of tweedelijns endocriene behandeling voor gemetastaseerde ziekte in vergelijking met fulvestrant-monobehandeling een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS met een HR van 0,59 (95%-BI: 0,48-0,73; P < 0,001), en voldoet daarmee aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Myleosuppressie is de belangrijkste bijwerking, maar is goed hanteerbaar.

Referenties

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Ribociclib plus letrozol als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(6):49-52.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Letrozol plus palbociclib als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):35-7.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Fulvestrant plus palbociclib als tweedelijns of hogerelijns behandeling bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):29-32.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom. Med Oncol 2018;21(8):49-54.
 6. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III randomized study of ribociclib and fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol 2018;36(24):2465-72.
 7. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Everolimus bij de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom. Med Oncol 2014; 17(7):53-5.
BOM

Ribociclib en endocriene behandeling als eerstelijns of tweedelijns behandeling voor postmenopauzale patiënten met een gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom

Lees online

Bij postmenopauzale vrouwen met een gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom geeft de combinatie van fulvestrant-ribociclib als eerstelijns of tweedelijns endocriene behandeling voor gemetastaseerde ziekte in vergelijking met fulvestrant-monobehandeling een significante verlenging van het primaire eindpunt PFS met een HR van 0,59 (95%-BI: 0,48-0,73; P < 0,001), en voldoet daarmee aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Myleosuppressie is de belangrijkste bijwerking, maar is goed hanteerbaar.

Referenties

 1. Nederlandse Kankerregistratie (www.cijfersoverkanker.nl). Integraal Kankercentrum Nederland.
 2. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Ribociclib plus letrozol als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(6):49-52.
 3. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Letrozol plus palbociclib als eerstelijns behandeling bij gemetastaseerd hormoonreceptorpositief mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):35-7.
 4. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Fulvestrant plus palbociclib als tweedelijns of hogerelijns behandeling bij gemetastaseerd mammacarcinoom. Med Oncol 2017;20(1):29-32.
 5. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer of fulvestrant bij gemetastaseerd HR-positief, HER2-negatief mammacarcinoom. Med Oncol 2018;21(8):49-54.
 6. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III randomized study of ribociclib and fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol 2018;36(24):2465-72.
 7. NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM). Everolimus bij de behandeling van gemetastaseerd HER2-positief mammacarcinoom. Med Oncol 2014; 17(7):53-5.
Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
26 april 2019
E-pubdatum
26 april 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763


Over dit artikel
Auteur
NVMO-commissie BOM
Printdatum
26 april 2019
E-pubdatum
26 april 2019
ISSN print
1388-2295
ISSN online
2405-4763