Inloggegevens aanvragen

Medisch specialisten die geen lid zijn van de NVMO kunnen inloggegevens aanvragen via abo@medischeoncologie.nl onder vermelding van naam, e-mailadres en BIG-nummer.