Contact

Uitgeverij

BPM Medica
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam
Tel. 020 - 303 45 40
E-mail: info@bpmmedica.nl 
Website: www.bpmmedica.nl

Redactie

Voor redactionele vragen over Medische Oncologie kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Henri C.J. Neuvel, eindredacteur
Tel. 020 - 303 45 42
redactie@medischeoncologie.nl