CONTACT REDACTIE

Uitgeverij
BPM Medica
Van Diemenstraat 344
1013 CR Amsterdam
tel. 020 - 303 45 40

Redactie
Voor redactionele vragen over Medische Oncologie kunt u contact opnemen met:
BPM Medica
Henri C.J. Neuvel, eindredacteur
Van Diemenstraat 344
1013 CR Amsterdam
tel. 020 - 303 45 42
redactie@medischeoncologie.nl