16 maart 2021

SONCOS-normerings­rapport 2021 verschenen

SONCOS publiceerde deze maand de negende versie van het SONCOS-normeringsrapport.  

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn het toevoegen van de kwaliteitsnormering medische oncologie, normen voor combinatietherapie, de daaruit volgende normen voor de systemische behandeling van niercelcarcinoom en het specifiek benoemen van de normen voor bijniertumoren. Vanwege de COVID-19-pandemie zijn er dit jaar verder weinig andere wijzigingen.

Voor de centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen één jaar implementatietijd is om hieraan te voldoen, tenzij anders omschreven in dit document.