26 april 2021

Nieuw onderwijsplatform voor verankering palliatieve zorg in zorgopleidingen

Op 15 april lanceerden PZNL en O²PZ het landelijke Onderwijsplatform Palliatieve Zorg. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bijen nascholingen over palliatieve zorg. Het is voor iedereen vrij toegankelijk en is te vinden op Palliaweb.nl.

Foto (kleur) meisje met boek

Nog altijd ligt de focus bij opleidingen op het genezen van patiënten en dreigt de kwaliteit van leven van patiënten in de palliatieve fase onderbelicht te raken. Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) heeft als missie om hier verandering in te brengen.

Om palliatieve zorg beter in het onderwijs te verankeren initieerde O²PZ de ontwikkeling van een onderwijsplatform voor palliatieve zorg. Opleiders en docenten van mbo-niveau tot wo+ vinden hier diverse onderwijsmaterialen, zodat zij structureel aandacht kunnen geven aan palliatieve zorg. En (aankomend) zorgverleners vinden op het platform een overzicht van alle bij- en nascholingen op het gebied van palliatieve zorg.