26 april 2021

Meer mCRPC-patiënten behandeld met nieuwe middelen

Sinds 2010 zijn aanzienlijk meer patiënten met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) met nieuwe middelen behandeld, waardoor de totale overleving (OS) is toegenomen. Nederlandse onderzoekers publiceerden de real-world data onlangs in Prostate Cancer.

De onderzoekers gebruikten voor hun observationele en retrospectieve analyse gegevens uit het CAPRI-register. Er werden twee subgroepen geselecteerd: behandelingsnaïeve patiënten (subgroep 1, n = 3600) en postdocetaxelpatiënten (subgroep 2, n = 1355). In beide subgroepen nam het gebruik van nieuwe (levensverlengende) middelen toe: van 57% (2010-2011) naar 69% (20142015) in subgroep 1 en van 65% (20112012) tot 79% (2015-2016) in subgroep 2. 
In subgroep 1 nam de mediane OS vanaf de diagnose toe van 28,5 maanden tot 31,0 maanden (p = 0,196). In subgroep 2 nam de mediane OS na ziekteprogressie na docetaxel toe van 7,9 maanden tot 12,5 maanden (p < 0,001).