Nr 6, oktober '18

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Jan Willem de Groot

Jan Willem de Groot

Waardegedreven zorg

In dit nummer van Medische Oncologie worden de meest in het oog springende resultaten van de laatste ASCO Annual Meeting voor het voetlicht gebracht. Verder is er aandacht voor ‘de chemopomp’, de optimale toepassing van e-health-applicaties en het Pathology Image Exchange-platform. Meer »

Kwaliteit

Illustratie (kleur) versturen gegevens en beeld

ONCOLOGISCHE DIAGNOSTIEK SNELLER EN BETROUWBAARDER PIE: het plaatje bij het verhaal

De oncologische diagnostiek zal door het Pathology Image Exchange-platform sneller en betrouwbaarder worden, verwachten de initiatiefnemers. Meer »

Illustratie (kleur) versturen gegevens en beeld ONCOLOGISCHE DIAGNOSTIEK SNELLER EN BETROUWBAARDER PIE: het plaatje bij het verhaal

De oncologische diagnostiek zal door het Pathology Image Exchange-platform sneller en betrouwbaarder worden, verwachten de initiatiefnemers. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) zorgwaarde centraal

ÉÉN WINNAAR EN TWEE NOMINATIES VOOR EUROPESE VBHC-PRIJZEN VANUIT NEDERLANDSE ONCOLOGIE Waardegedreven zorg verbetert kwaliteit van leven

Dit jaar won één Nederlands oncologisch project een VBHC-prijs van het Value Based Health Care Europe Center. Twee andere Nederlandse oncologische projecten werden genomineerd. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) zorgwaarde centraal ÉÉN WINNAAR EN TWEE NOMINATIES VOOR EUROPESE VBHC-PRIJZEN VANUIT NEDERLANDSE ONCOLOGIE Waardegedreven zorg verbetert kwaliteit van leven

Dit jaar won één Nederlands oncologisch project een VBHC-prijs van het Value Based Health Care Europe Center. Twee andere Nederlandse oncologische projecten werden genomineerd. Meer »

Portretfoto (kleur) Hans van Overhagen

PICC’s en PAC’s eerder inzetten

Bij intraveneuze toediening van medicatie gedurende enkele weken of maanden is het aanleggen van een PICC of een PAC een attractieve optie. Dr. Hans van Overhagen (foto) en Barbara van den Berg-Zwarteveld vertellen over hun ervaringen. Meer »

Portretfoto (kleur) Hans van Overhagen PICC’s en PAC’s eerder inzetten

Bij intraveneuze toediening van medicatie gedurende enkele weken of maanden is het aanleggen van een PICC of een PAC een attractieve optie. Dr. Hans van Overhagen (foto) en Barbara van den Berg-Zwarteveld vertellen over hun ervaringen. Meer »

Beslisboom vasculaire toegang bij niet-acute behandeling volwassenen met een solide tumor

Beslisboom voor intraveneuze toegang

Intraveneuze medicatie kan op verschillende manieren worden toegediend. De keuze hangt daarbij af van de eigenschappen van het medicijn, de frequentie en duur van de toediening en de vaatgesteldheid bij de patiënt. Meer »

Beslisboom vasculaire toegang bij niet-acute behandeling volwassenen met een solide tumor Beslisboom voor intraveneuze toegang

Intraveneuze medicatie kan op verschillende manieren worden toegediend. De keuze hangt daarbij af van de eigenschappen van het medicijn, de frequentie en duur van de toediening en de vaatgesteldheid bij de patiënt. Meer »

Wetenschap

Illustratie (kleur) chemopomp

EFFECT HAIP-CHEMOTHERAPIE BEVESTIGEN IN GERANDOMISEERDE STUDIE Chemopomp maakt doelgerichte behandeling mogelijk

Patiënten met levermetastasen van colorectaal carcinoom lijken veel baat te kunnen hebben bij chemotherapie die rechtstreeks vanuit een implanteerbare infusiepomp in de lever wordt toegediend. Het effect van deze HAIP-chemotherapie dient te worden bevestigd in een gerandomiseerde studie. Meer »

Illustratie (kleur) chemopomp EFFECT HAIP-CHEMOTHERAPIE BEVESTIGEN IN GERANDOMISEERDE STUDIE Chemopomp maakt doelgerichte behandeling mogelijk

Patiënten met levermetastasen van colorectaal carcinoom lijken veel baat te kunnen hebben bij chemotherapie die rechtstreeks vanuit een implanteerbare infusiepomp in de lever wordt toegediend. Het effect van deze HAIP-chemotherapie dient te worden bevestigd in een gerandomiseerde studie. Meer »

Foto (kleur) bezoekers tijdens ASCO 2018

NEDERLANDSE EXPERTS BELICHTEN BELANGRIJKSTE NIEUWS VAN 2018 ASCO ANNUAL MEETING Veel goed nieuws over pancreascarcinoom

Nederlandse specialisten bespraken op de Post-ASCO 2018 enkele opvallende studies die tijdens de 2018 ASCO Annual Meeting werden gepresenteerd. Er was veel goed nieuws over pancreascarcinoom. Meer »

Foto (kleur) bezoekers tijdens ASCO 2018 NEDERLANDSE EXPERTS BELICHTEN BELANGRIJKSTE NIEUWS VAN 2018 ASCO ANNUAL MEETING Veel goed nieuws over pancreascarcinoom

Nederlandse specialisten bespraken op de Post-ASCO 2018 enkele opvallende studies die tijdens de 2018 ASCO Annual Meeting werden gepresenteerd. Er was veel goed nieuws over pancreascarcinoom. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

Nieuwe ontwikkelingen CDK4/6-remmers

Oncologisch gynaecoloog prof. dr. Patrick Neven en internist-oncoloog Danny Houtsma aan het woord over de MONARCH 2-studie en MONARCH 3-studie. Wat is hun visie op de behandeling met CDK4/6-remmers?

 

Bekijk de video »

Redactioneel

‘The beginning of knowledge is the discovery of something we do not understand’ - Frank Herbert

Binnen ons vakgebied is er een continue klimaatverandering gaande. Het aloude ‘harde eindpunt’ overleving voldoet niet meer in de moderne oncologie. ‘Zachtere eindpunten’ zijn aan een opmars bezig. Meer »

Promotie

BEHANDELING EN UITKOMSTEN VAN MAMMACARCINOOM BIJ PATIËNTEN OUDER DAN 70 JAAR IN KAART GEBRACHT ‘Niet denken dat oudere aan iets anders overlijdt’

Bij ouderen met mammacarcinoom ligt zowel onder- als overbehandeling op de loer. Dat blijkt uit promotie­onderzoek van Marloes Derks. De promovenda pleit ervoor om meer ouderen te includeren in studies en om bij behandeling rekening te houden met zowel levensverwachting als kwaliteit van leven. Meer »

Overzicht dissertaties juli t/m september 2018

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie. Meer »

6
oktober '18
jaargang 21

Selecteer artikelen in

BOM

Ceritinib als eerstelijns en derdelijns/vierdelijns behandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom

De resultaten van de ASCEND-4- en ASCEND-5-studies voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Alectinib als eerstelijns behandeling voor gemetastaseerd ALK-positief niet-kleincellig longcarcinoom

De resultaten van de ALEX-studie voldoen aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Opinie

Niels Chavannes

Portretfoto (kleur) Niels Chavannes

OPEN PODIUM E-health: veel mogelijkheden, maar kritische evaluatie blijft van belang

'Net als bij iedere interventie mogen we ook van e-health-toepassingen verwachten dat zij evidence-based zijn en echt iets toevoegen. Laten we apps en combinaties van reguliere zorg en e-health (blended care) daarom zorgvuldig evalueren.' Meer »