Nr 7, november '18

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Franchette van den Berkmortel

Franchette van den Berkmortel

Grondslag voor verandering

Steeds meer beseffen we dat elke tumor en elk mens uniek is. Er is behoefte aan op het individu aangepaste zorg. Deze verandering heeft een sneeuwbaleffect op de totale organisatie van oncologische zorg. Meer »

Beroepsuitoefening

Symbolische illustratie taakoverheveling

VRAAG NAAR ONCOLOGISCHE ZORG STIJGT Taakoverheveling of meer internist-oncologen opleiden?

Volgend jaar publiceert het Capaciteitsorgaan een advies waarin duidelijk zal worden of er de komende jaren meer internist­-oncologen moeten worden opgeleid. Meer »

Symbolische illustratie taakoverheveling VRAAG NAAR ONCOLOGISCHE ZORG STIJGT Taakoverheveling of meer internist-oncologen opleiden?

Volgend jaar publiceert het Capaciteitsorgaan een advies waarin duidelijk zal worden of er de komende jaren meer internist­-oncologen moeten worden opgeleid. Meer »

Wetenschap

Symbolische illustratie (kleur) Duur opleidingstraject

VISIE NVMO OP DE TOEKOMST VAN DE OPLEIDING Meer kennis in korter opleidingstraject en internationale erkenning

NVMO­-voorzitter dr. Haiko Bloemendal en NVMO­bestuurslid dr. ing. Sjoerd Hovenga lichten de NVMO­visie op de opleiding en nascholing toe. Binnenkort gaat de NVMO met de NIV in gesprek over de opleiding. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) Duur opleidingstraject VISIE NVMO OP DE TOEKOMST VAN DE OPLEIDING Meer kennis in korter opleidingstraject en internationale erkenning

NVMO­-voorzitter dr. Haiko Bloemendal en NVMO­bestuurslid dr. ing. Sjoerd Hovenga lichten de NVMO­visie op de opleiding en nascholing toe. Binnenkort gaat de NVMO met de NIV in gesprek over de opleiding. Meer »

Portretfoto (kleur) Otto Metzger

DR. OTTO METZGER OVER DE ACHTERGROND VAN ZIJN KEYNOTE LECTURE ‘Subgroepanalyses bij mammacarcinoom met terughoudendheid interpreteren’

Dr. Otto Metzger legt tijdens zijn keynote lecture aan de hand van subgroepanalyses naar de behandeling van invasief lobulair carcinoom uit waarom terughoudendheid bij interpretatie van belang is. Meer »

Portretfoto (kleur) Otto Metzger DR. OTTO METZGER OVER DE ACHTERGROND VAN ZIJN KEYNOTE LECTURE ‘Subgroepanalyses bij mammacarcinoom met terughoudendheid interpreteren’

Dr. Otto Metzger legt tijdens zijn keynote lecture aan de hand van subgroepanalyses naar de behandeling van invasief lobulair carcinoom uit waarom terughoudendheid bij interpretatie van belang is. Meer »

Portretfoto (kleur) Viktor Grünewald

PROF. DR. VIKTOR GRÜNWALD OVER DE ACHTERGROND VAN ZIJN KEYNOTE LECTURE Razendsnelle ontwikkelingen in de behandeling van niercelcarcinoom

De Duitse medisch oncoloog prof. dr. Viktor Grünwald zal in zijn keynote lecture o.a. ingaan op de razendsnelle ontwikkelingen in de behandeling van niercelcarcinoom die recentelijk plaatsvonden. Meer »

Portretfoto (kleur) Viktor Grünewald PROF. DR. VIKTOR GRÜNWALD OVER DE ACHTERGROND VAN ZIJN KEYNOTE LECTURE Razendsnelle ontwikkelingen in de behandeling van niercelcarcinoom

De Duitse medisch oncoloog prof. dr. Viktor Grünwald zal in zijn keynote lecture o.a. ingaan op de razendsnelle ontwikkelingen in de behandeling van niercelcarcinoom die recentelijk plaatsvonden. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) Machine learning

LOTTE KEIKES: ‘ONDERZOEKSSTAGE WAARDEVOLLE TOEVOEGING AAN PROMOTIETRAJECT’ Protocol voor efficiënter spreekuur en praktijkvariatie bij colorectaal carcinoom

Promovenda Lotte Keikes won in 2016 de Pieter De Mulder Award en loopt in het kader daarvan nu stage in de Verenigde Staten waar ze de praktijkvariatie en de inzetbaarheid van beslisondersteuning bij de behandeling van colorectaal carcinoom onderzoekt. Meer »

Symbolische illustratie (kleur) Machine learning LOTTE KEIKES: ‘ONDERZOEKSSTAGE WAARDEVOLLE TOEVOEGING AAN PROMOTIETRAJECT’ Protocol voor efficiënter spreekuur en praktijkvariatie bij colorectaal carcinoom

Promovenda Lotte Keikes won in 2016 de Pieter De Mulder Award en loopt in het kader daarvan nu stage in de Verenigde Staten waar ze de praktijkvariatie en de inzetbaarheid van beslisondersteuning bij de behandeling van colorectaal carcinoom onderzoekt. Meer »

Portretfoto (kleur) Erik Thunnissen

DR. ERIK THUNNISSEN BLIKT VOORUIT OP LEZING PD-L1-immuunhistochemie: de beste methode voor selectie van NSCLC-patiënten?

De beste predictieve test is volgens klinisch patholoog dr. Erik Thunnissen op dit moment PD­-L1­-immuunhistochemie. In zijn presentatie tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 zal hij uitleggen waarom. Meer »

Portretfoto (kleur) Erik Thunnissen DR. ERIK THUNNISSEN BLIKT VOORUIT OP LEZING PD-L1-immuunhistochemie: de beste methode voor selectie van NSCLC-patiënten?

De beste predictieve test is volgens klinisch patholoog dr. Erik Thunnissen op dit moment PD­-L1­-immuunhistochemie. In zijn presentatie tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 zal hij uitleggen waarom. Meer »

Portretfoto (kleur) Bert van der Vegt

DR. BERT VAN DER VEGT LICHT ACHTERGROND LEZING TOE Betere risicoprofilering hormoongevoelig mammacarcinoom mogelijk

Patholoog dr. Bert van der Vegt bespreekt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 de voordelen van bepalen van de proliferatiemarker Ki67 bij vrouwen met hormoongevoelig mammacarcinoom en de moeilijkheden hierbij. Meer »

Portretfoto (kleur) Bert van der Vegt DR. BERT VAN DER VEGT LICHT ACHTERGROND LEZING TOE Betere risicoprofilering hormoongevoelig mammacarcinoom mogelijk

Patholoog dr. Bert van der Vegt bespreekt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018 de voordelen van bepalen van de proliferatiemarker Ki67 bij vrouwen met hormoongevoelig mammacarcinoom en de moeilijkheden hierbij. Meer »

Illustratie (kleur) onderwijsmiddag

AANDACHT VOOR MELANOOM, GYNAECOLOGISCHE TUMOREN EN GERIATRISCHE ONCOLOGIE Onderwijsdag jNVMO: leermoment met interactief karakter

Ditmaal staan gynaecologische tumoren en melanoom op het programma. Als derde onderwerp is gekozen voor geriatrische oncologie – een thema dat op dit moment volop in de belangstelling staat en nadrukkelijk de aandacht heeft van de NIV. Meer »

Illustratie (kleur) onderwijsmiddag AANDACHT VOOR MELANOOM, GYNAECOLOGISCHE TUMOREN EN GERIATRISCHE ONCOLOGIE Onderwijsdag jNVMO: leermoment met interactief karakter

Ditmaal staan gynaecologische tumoren en melanoom op het programma. Als derde onderwerp is gekozen voor geriatrische oncologie – een thema dat op dit moment volop in de belangstelling staat en nadrukkelijk de aandacht heeft van de NIV. Meer »

BUITENLANDSTAGE FINANCIEREN MET NVMO-PRIJS Winnaars Pieter De Mulder Award aan het woord

Jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie kunnen ieder jaar meedingen naar de Pieter De Mulder Award, waarmee zij een buitenlandstage kunnen bekostigen. Meer »

BUITENLANDSTAGE FINANCIEREN MET NVMO-PRIJS Winnaars Pieter De Mulder Award aan het woord

Jonge onderzoekers op het gebied van de oncologie kunnen ieder jaar meedingen naar de Pieter De Mulder Award, waarmee zij een buitenlandstage kunnen bekostigen. Meer »

(14 -) 15 - 16 NOVEMBER 2018, HOTEL- EN CONGRESCENTRUM PAPENDAL, ARNHEM Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormen ook dit jaar de kern van het programma van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. Meer »

(14 -) 15 - 16 NOVEMBER 2018, HOTEL- EN CONGRESCENTRUM PAPENDAL, ARNHEM Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2018

Onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk vormen ook dit jaar de kern van het programma van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

Redactioneel

Internist-oncoloog of medisch oncoloog?

In een ideale situatie wordt de opleiding niet korter, maar juist langer en voldoet deze aan de internationale eisen voor een medisch oncoloog zonder daarbij af te doen aan de brede internistische basis zoals die nu bestaat. Meer »

Kwaliteit van leven bij prostaatcarcinoom

Internist-oncoloog Hans Westgeest en uroloog dr. Jorg Oddens geven hun visie op het behoud en verbeteren van kwaliteit van leven bij patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom.

Bekijk video »

Opleiding

DE UITDAGINGEN VOOR DE OPLEIDER MEDISCHE ONCOLOGIE IN 2025 Talenten ontwikkelen in een veranderende wereld

In totaal 5 (voormalig) opleiders medische oncologie gaan in op aandachtspunten en uitdagingen voor de opleiding in 2025. Bij verschillende thema’s zijn er accentverschillen en soms verschillen de opleiders van mening, bijvoorbeeld over de opleidingsduur. Meer »

GROOTSTE DEEL INTERNIST-ONCOLOGEN GAAT NA OPLEIDING IN PERIFERIE WERKEN Perifere stage waardevol in veranderende oncologische zorg

Bij een perifere stage kan een aios ervaring opdoen met oncologische zorg in een perifeer ziekenhuis. Er is discussie over verplichtstelling en meerwaarde van deze stage voor iedere aios. Meer »

DISCUSSIE OVER DUUR EN INVULLING OPLEIDING MEDISCHE ONCOLOGIE 2 versus 3 jaar in de opleiding: differentiatie of zelfstandig specialisme

Zowel voor als tegen een uitbreiding van de differentiatie medische oncologie zijn goede argumenten te bedenken. Roos Achterbergh en prof. dr. Els Witteveen zetten hun argumenten uiteen. Meer »

Meest inspirerende leermeesters

Aan verschillende internist-oncologen (in opleiding) die in dit themanummer over ‘scholing en opleiding’ aan het woord komen is de vraag voorgelegd wie hun meest inspirerende leermeester is geweest. Meer »

7
november '18
jaargang 21

Selecteer artikelen in

Auteur

 1. Aerts, Joachim (1)
 2. Altena, Renske (1)
 3. Ares, Carmen (1)
 4. Asperen, Christi van (1)
 5. Baks, Mariëtte (29)
 6. Balen, Marissa Cloos­-van (1)
 7. Bartstra, Joris (10)
 8. Becker, Sander (34)
 9. Bedaf, Mirjam (3)
 10. Beek, Hélène van (2)
 11. Bekkers, Ruud (1)
 12. Berkmortel, Franchette van den (12)
 13. Bernards, Nienke (1)
 14. Berns, Els (1)
 15. Blank, Jos L.T (1)
 16. Bloemendal, Haiko (6)
 17. Blom, Jan (8)
 18. Bochove, Aart van (5)
 19. Boersma, Liesbeth (1)
 20. Bokkel Huinink, Wim ten (1)
 21. Bol, Kalijn (1)
 22. Bolt, Adri (24)
 23. Bonapart, Leonard (1)
 24. Bongard, Desiree van den (1)
 25. Bontenbal, Marijke (2)
 26. Boon, Jeroen van der (38)
 27. Borel Rinkes, Inne (1)
 28. Bos, Monique (11)
 29. Bosch, George ten (1)
 30. Boven, Epie (1)
 31. Brink, Els van den (11)
 32. Buiter, Rob (4)
 33. Burhenne, Karin (1)
 34. Busch, Olivier (1)
 35. Cats, Annemieke (1)
 36. Chavannes, Niels (1)
 37. Coenen, Juleon (2)
 38. Creemers, Geert-Jan (2)
 39. Creutzberg, Carien (1)
 40. Cutsem, Eric van (1)
 41. Danen, Astrid (27)
 42. Dezentjé, Vincent (1)
 43. Dierendonck, Jan Hein van (50)
 44. Diest, Paul van (1)
 45. Dijk, Michel van (53)
 46. Dijkstra, Iris (1)
 47. Dingemans, Anne-Marie (1)
 48. Dirkse, Christine (4)
 49. Dooper, Marten (189)
 50. Dresden, Daniël (27)
 51. Edwards Van Muijen, Anja (44)
 52. Eekers, Daniëlle (1)
 53. Eertwegh, Fons van den (1)
 54. Emous, Kirsten (1)
 55. Ende, Piet van den (1)
 56. Engelberts, Connie (1)
 57. Erdkamp, Frans (1)
 58. Eskens, Ferry (16)
 59. Everdingen, Marieke van den Beuken-van (1)
 60. Evers, Paulien (1)
 61. Evers, Pauline (1)
 62. Feijter, Corina de (6)
 63. Former, Majorie (9)
 64. Fransen, René (171)
 65. Gelderblom, Hans (16)
 66. Gietema, Jourik (2)
 67. Graaf, Winette van der (3)
 68. Graeff, Alexander De (1)
 69. Granzen, Bernd (1)
 70. Groenewegen, Gerard (1)
 71. Groot, Jan Willem de (10)
 72. Guchelaar, Henk-Jan (1)
 73. Heemskerk, Raymon (31)
 74. Heijmans, Harald (1)
 75. Hemels, Irene (3)
 76. Herpen, Carla van (1)
 77. Hijlkema, Sanne (4)
 78. Hoeven, Koos van der (15)
 79. Honkoop, Aafke (29)
 80. Hoogerbrugge, Nicoline (1)
 81. Hovenga, Sjoerd (1)
 82. Hugen, Patricia (1)
 83. Huizer, Jolanda (1)
 84. Jacobsen, Rien (1)
 85. Jongen, David (1)
 86. Kampman, Ellen (1)
 87. Kanter, Wanda de (1)
 88. Kapiteijn, Ellen (1)
 89. Kaptein, Ad (3)
 90. Kenter, Gemma (1)
 91. Kimmings, Nikola (1)
 92. Klaase, Joost (1)
 93. Koning, Constance de (1)
 94. Koning, Suzanne (1)
 95. Koopman, Miriam (1)
 96. Krabbe, Paul (1)
 97. Krieken, Han van (1)
 98. Kruit, Wim (1)
 99. Kruitwagen, Roy (1)
 100. Kuipers, Ernst (1)
 101. Langendijk, Hans (1)
 102. Langenhoff, Barbara (1)
 103. Lansink, Bibejan (1)
 104. Leeftink, Gréanne (1)
 105. Leer, Jan Willem (1)
 106. Leeuwen, Martijn van (1)
 107. Leeuwen, Roelof van (1)
 108. Leeuwen-Stok, Elise van (1)
 109. Lemmens, Valery (1)
 110. Lier, Els van der Wilden-van (1)
 111. Linde, Myra van (1)
 112. Links, Thera (1)
 113. Linn, Sabine (1)
 114. Maas, Angela (1)
 115. Mali, Dido (1)
 116. Marx, Patrick (11)
 117. Mathijssen, Ron (1)
 118. Meershoek-Klein Kranenbarg, Elma (1)
 119. Megchelen, Pieter van (45)
 120. Mielekamp, Marlies (14)
 121. Ministerie van VWS (1)
 122. Mulder, Maarten (1)
 123. Mulder, Nanno (1)
 124. NABON (1)
 125. NVMO (2)
 126. NVMO-commissie BOM (188)
 127. Naafs-Wilstra, Marianne (1)
 128. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (1)
 129. Netters, Sabine (1)
 130. Neuvel, Koos (3)
 131. Nijland, Rik (6)
 132. Nijman, Hans (1)
 133. Nortier, Hans (4)
 134. Ojik, Heidi van (1)
 135. Oosten, Marijke van (7)
 136. Ottevanger, Nelleke (2)
 137. Pauwels, Hilde (2)
 138. Peeters, Koen (1)
 139. Pieters, Rob (1)
 140. Planting, André (2)
 141. Platform Medische Oncologie (1)
 142. Portielje, Johanneke (1)
 143. Praagh , Ruben van (1)
 144. Pronk, Evert (2)
 145. Punt, Kees (5)
 146. Querido, Naomi (37)
 147. RIVM (1)
 148. Redactie (358)
 149. Reijke, Theo de (1)
 150. Richel, Dick (7)
 151. Rijnen, Angela (1)
 152. Rodenburg, Cees (8)
 153. Rodenburg, Dr. C.J (3)
 154. Rombouts, Walter (1)
 155. Rooijen, Karlijn van (1)
 156. Ruers, Theo (1)
 157. Schimmel, Kirsten (1)
 158. Seynaeve, Caroline (1)
 159. Seysener, Mariëtte (1)
 160. Siemerink, Ester (1)
 161. Sijbesma, Hans (1)
 162. Sleijfer, Dirk (2)
 163. Smidt, Marjolein (1)
 164. Smilde, Tineke (1)
 165. Smit, Astrid (1)
 166. Smit, Jan (1)
 167. Smorenburg, Carolien (2)
 168. Sonke, Gabe (3)
 169. Starremans, Sigrid (8)
 170. Strien, Willy van (2)
 171. Tent, Marleen (1)
 172. Tent, Michiel (14)
 173. Tersteeg, Robbert (1)
 174. The, Vincent (1)
 175. Timmermans, Maurice (3)
 176. Tinteren, Harm van (1)
 177. Tjan-Heijnen, Vivianne (2)
 178. Tol, Jolien (1)
 179. Triet, Lizet van (1)
 180. Veerman, Elmar (1)
 181. Veld, Diana de (35)
 182. Velde, Cornelis van de (2)
 183. Venrooij, Twan van (44)
 184. Verheul, Henk (2)
 185. Vermeer, Kees (38)
 186. Vervenne, Walter (1)
 187. Verweij, Jaap (2)
 188. Vijver, Marc van de (1)
 189. Voest, Emile (2)
 190. Voort, Robbert van der (7)
 191. Vreugdenhil, Art (3)
 192. Vulto, Arnold (1)
 193. Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie (WIN-O) (2)
 194. Wielenga, Jenne (1)
 195. Wijck, Frank van (125)
 196. Wijgerde, Tim (5)
 197. Wilders, Yvonne (1)
 198. Willemse, Pax (7)
 199. Wilt, Siena van der (1)
 200. Wit, Ronald de (2)
 201. Witkamp, Leonard (1)
 202. Wobbes, Theo (1)
 203. Wouters, Roel (1)
 204. Zindler, Jaap (1)
 205. Zonnenberg, Bernard (1)
 206. jNVMO (3)
 207. redachtieraad (1)

Naar het vacatureoverzicht

Marissa Cloos­-van Balen

Portretfoto (kleur) Marissa Cloos-van Balen

Dokter blijven

Als jonge dokters proberen we meerdere ballen in de lucht te houden: werk en opleiding, gezin, huishouden, sport, sociaal leven en nog wat tijd voor jezelf. Vooral werk en gezin zitten elkaar wel eens een beetje in de weg. Meer »

Renske Altena

Portretfoto (kleur) Resnke Altena

Medische oncologie als ‘vak apart’

Ik zou ervoor willen pleiten dat er ook in Nederland een zelfstandig specialisme medische oncologie komt, met een gedegen basis in de interne geneeskunde en met een opleiding die meer tijd dan nu inruimt voor de complexe hedendaagse oncologie. Meer »