Nr 4, juni '19

Voorwoord

Portretfoto (kleur) Jan Willem de Groot

Jan Willem de Groot

‘Onzinzorg’

We leven in een wereld waarin we steeds meer begrijpen van het menselijk lichaam en we soms tot op moleculair niveau kunnen ingrijpen op het beloop van ziekteprocessen. Bovendien kunnen we processen in ons lichaam steeds beter en eleganter in beeld brengen. Hierdoor kunnen we gelukkig ook steeds meer betekenen voor de patiënten die voor ons in de spreekkamer zitten. Meer »

Kwaliteit

Illustratie (kleur) gespreksballonnen Mireille Schaap

IMPRESSIE VAN DEBAT TIJDENS SYMPOSIUM WIN-O OVER ZORG NIERCELCARCINOOM Profiteert de niercelcarcinoom­patiënt van verdere concentratie?

Tijdens het Multidisciplinair WIN-O Symposium Niercelcarcinoom 2019 debatteerden verschillende stakeholders aan de hand van enkele prikkelende stellingen over concentratie van zorg voor niercelcarcinoompatiënten. Meer »

Illustratie (kleur) gespreksballonnen Mireille Schaap IMPRESSIE VAN DEBAT TIJDENS SYMPOSIUM WIN-O OVER ZORG NIERCELCARCINOOM Profiteert de niercelcarcinoom­patiënt van verdere concentratie?

Tijdens het Multidisciplinair WIN-O Symposium Niercelcarcinoom 2019 debatteerden verschillende stakeholders aan de hand van enkele prikkelende stellingen over concentratie van zorg voor niercelcarcinoompatiënten. Meer »

Illustratie (kleur) van uitwisseling HR

INDIVIDUELE BEOORDELING VAN DE PATIËNT WAARBIJ DE EXPERTS NIET MET ELKAAR IN DISCUSSIE GAAN Expertpanel geeft meer gewogen beoordeling van patiënt

In de oncologische zorg wordt kennis over diagnostiek en behandelmogelijkheden niet alleen gedeeld in netwerken, maar ook steeds meer via expertpanels. Deze geven een meer gewogen beoordeling van de patiënt. Meer »

Illustratie (kleur) van uitwisseling HR INDIVIDUELE BEOORDELING VAN DE PATIËNT WAARBIJ DE EXPERTS NIET MET ELKAAR IN DISCUSSIE GAAN Expertpanel geeft meer gewogen beoordeling van patiënt

In de oncologische zorg wordt kennis over diagnostiek en behandelmogelijkheden niet alleen gedeeld in netwerken, maar ook steeds meer via expertpanels. Deze geven een meer gewogen beoordeling van de patiënt. Meer »

Wetenschap

Foto (kleur) Sequencing lab Biomek i7

GROOTSTE WHOLE GENOME SEQUENCING-DATABASE VAN GEMETASTASEERDE TUMOREN TER WERELD Nieuwe fase voor CPCT

Tussen 2015 en 2018 bood het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) in samenwerking met Hartwig Medical Foundation aan álle patiënten met uitgezaaide kanker de mogelijkheid om het complete genoom van de metastasen te laten sequencen. Meer »

Foto (kleur) Sequencing lab Biomek i7 GROOTSTE WHOLE GENOME SEQUENCING-DATABASE VAN GEMETASTASEERDE TUMOREN TER WERELD Nieuwe fase voor CPCT

Tussen 2015 en 2018 bood het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) in samenwerking met Hartwig Medical Foundation aan álle patiënten met uitgezaaide kanker de mogelijkheid om het complete genoom van de metastasen te laten sequencen. Meer »

Foto (kleur) Prof. dr. Jelle Barentsz

MULTIPARAMETRISCHE MRI EN SELECTMDX RISICOCALCULATOR Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA

Een multiparametrische MRI en mogelijk ook de SelectMDx risicocalculator kunnen aangeven bij welke mannen met verhoogd PSA verdere diagnostiek (en behandeling) veilig achterwege gelaten kan worden. Meer »

Foto (kleur) Prof. dr. Jelle Barentsz MULTIPARAMETRISCHE MRI EN SELECTMDX RISICOCALCULATOR Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA

Een multiparametrische MRI en mogelijk ook de SelectMDx risicocalculator kunnen aangeven bij welke mannen met verhoogd PSA verdere diagnostiek (en behandeling) veilig achterwege gelaten kan worden. Meer »

Portretfoto (kleur) Sylvie Noordermeer

EIWITCOMPLEX VERKLAART WAAROM BEHANDELING BIJ MAMMACARCINOOM EN OVARIUMCARCINOOM NIET ALTIJD WERKT PARP-remmers bij aanzienlijk aantal patiënten ineffectief

Een aantal jaren geleden is een nieuwe behandeling ontwikkeld voor vrouwen met mammacarcinoom of ovariumcarcinoom als gevolg van een mutatie in het BRCA1-gen. Die behandeling, met zogenoemde PARP-remmers, is of wordt bij een aanzienlijk aantal patiënten ineffectief. Met de nieuwe CRISPR-Cas9-techniek ontdekte onderzoeker dr. Sylvie Noordermeer (LUMC) waarom deze therapie faalt. Meer »

Portretfoto (kleur) Sylvie Noordermeer EIWITCOMPLEX VERKLAART WAAROM BEHANDELING BIJ MAMMACARCINOOM EN OVARIUMCARCINOOM NIET ALTIJD WERKT PARP-remmers bij aanzienlijk aantal patiënten ineffectief

Een aantal jaren geleden is een nieuwe behandeling ontwikkeld voor vrouwen met mammacarcinoom of ovariumcarcinoom als gevolg van een mutatie in het BRCA1-gen. Die behandeling, met zogenoemde PARP-remmers, is of wordt bij een aanzienlijk aantal patiënten ineffectief. Met de nieuwe CRISPR-Cas9-techniek ontdekte onderzoeker dr. Sylvie Noordermeer (LUMC) waarom deze therapie faalt. Meer »

Illustratie (kleur) versnelde registratie

‘IK WEET NIET OF ER SPRAKE IS VAN MINDER BEWIJSLAST’ Versnelde registratie: gevaarlijk pad of doordachte route?

Regelgevende instanties registreren nieuwe geneesmiddelen vaker op grond van kleinere studies. In de nabije toekomst zullen vaker kleine studies in geselecteerde patiëntenpopulaties en op basis van nieuwe eindpunten moeten worden geïnterpreteerd en vertaald naar de klinische praktijk. Vormt dat een risico, of is het juist verstandig? Meer »

Illustratie (kleur) versnelde registratie ‘IK WEET NIET OF ER SPRAKE IS VAN MINDER BEWIJSLAST’ Versnelde registratie: gevaarlijk pad of doordachte route?

Regelgevende instanties registreren nieuwe geneesmiddelen vaker op grond van kleinere studies. In de nabije toekomst zullen vaker kleine studies in geselecteerde patiëntenpopulaties en op basis van nieuwe eindpunten moeten worden geïnterpreteerd en vertaald naar de klinische praktijk. Vormt dat een risico, of is het juist verstandig? Meer »

Beroepsuitoefening

Portretfoto (kleur) van Rijk Gans

EUROPESE ERKENNING MEDISCHE ONCOLOGIE ‘Geen belemmeringen voor werken in ander EU-land’

De medische oncologie heeft onlangs Europese erkenning gekregen. Daarmee is het voor internist-oncologen gemakkelijker geworden om in een ander Europees land te gaan werken. ‘Maar bij zo’n overstap speelt nog wel veel bureaucratie’, vertellen prof. dr. Rijk Gans (foto) en NIV-voorzitter dr. Evert-Jan de Kruijf. Meer »

Portretfoto (kleur) van Rijk Gans EUROPESE ERKENNING MEDISCHE ONCOLOGIE ‘Geen belemmeringen voor werken in ander EU-land’

De medische oncologie heeft onlangs Europese erkenning gekregen. Daarmee is het voor internist-oncologen gemakkelijker geworden om in een ander Europees land te gaan werken. ‘Maar bij zo’n overstap speelt nog wel veel bureaucratie’, vertellen prof. dr. Rijk Gans (foto) en NIV-voorzitter dr. Evert-Jan de Kruijf. Meer »

Patiëntenzorg

VISIE ZORGVERLENERS EN ZORGINSTITUUT NEDERLAND LOPEN NIET ALTIJD GELIJK Adviezen commissie BOM over medical devices zouden handig zijn

Begin dit jaar oordeelde Zorginstituut Nederland negatief over de opname in het basispakket van percutane leverperfusie (PHP). Na de MammaPrint vorig jaar, opnieuw een negatief oordeel over een medical device dat gerelateerd is aan een systemische oncologische behandeling. Meer »

VISIE ZORGVERLENERS EN ZORGINSTITUUT NEDERLAND LOPEN NIET ALTIJD GELIJK Adviezen commissie BOM over medical devices zouden handig zijn

Begin dit jaar oordeelde Zorginstituut Nederland negatief over de opname in het basispakket van percutane leverperfusie (PHP). Na de MammaPrint vorig jaar, opnieuw een negatief oordeel over een medical device dat gerelateerd is aan een systemische oncologische behandeling. Meer »

Vereniging

NVMO

Nieuws NVMO

Nieuws en mededelingen van het bestuur. Meer »

VLIEGENDE START COMMISSIE KWALITEIT DANKZIJ DISCUSSIE OVER GEMETASTASEERD NIERCELCARCINOOM ‘In de bepaling van ons kwaliteitsbeleid moeten we zelf in the lead blijven’

Tijdens de algemene ledenvergadering in april ging de meeste aandacht uit naar de eerste voorstellen van de NVMO-commissie Kwaliteit. Er werd met name gediscussieerd over de vraag of eerstelijns combinatiebehandeling met immuuntherapie bij gemetastaseerd heldercellig niercelcarcinoom wel of niet in voorbehouden centra moet worden geconcentreerd. ‘Het is zaak om hierover als vereniging op korte termijn een besluit te nemen’, benadrukt NVMO-voorzitter dr. Haiko Bloemendal. Meer »

Redactioneel

Niet ‘out of the box’ maar ‘outside the box’

De intrede van de flexibele werkplekken in de ziekenhuizen en het digitale netwerk hebben ervoor gezorgd dat onze zichtbare leesstapel is geslonken. Het voordeel van de papieren leesstapel is dat die om opruimen vraagt, terwijl de digitale leesstapel minder op de voorgrond staat en daardoor gemakkelijker uit de agenda verdwijnt. Hierdoor wordt de ‘rode draad’ van terugkerende thema’s wel eens gemist. Meer »

Promotie

MINDER VAAK ZWARE BEHANDELING EN SLECHTERE BEHANDELUITKOMSTEN Pancreascarcinoom bij ouderen: behoefte aan een plan B

Ouderen met pancreascarcinoom krijgen minder vaak een zware behandeling en ook de behandeluitkomsten zijn slechter. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Lydia van der Geest van het IKNL, die hierop promoveerde. Er is behoefte aan een plan B voor ouderen en minder fitte patiënten, vindt zij. Meer »

Overzicht dissertaties mei 2019

Een overzicht van dissertaties op het gebied van de klinische en preklinische oncologie. Meer »

Beleid

OFFLABEL-INDICATIES BIJ LONGCARCINOOM EN MESOTHELIOOM ‘Systemische behandeling van longcarcinoom is terrein van longartsen’

Voor de systemische behandeling van longcarcinoom zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe oncologische middelen geregistreerd en ter beschikking gekomen. Alleen het gebruik van specifieke medicijnen bij verworven resistentiemechanismen, bijvoorbeeld HER2-amplicifactie, is offlabel en (nog) niet vergoed. Meer »

NVMO-CONSENSUSTEKST ONDER DE LOEP GENOMEN Nieuwe medicatie voor gliomen in compassionate use-programma’s

Gliomen vormen in aantallen een relatief kleine tumorsoort. Het behandelarsenaal verandert daardoor niet snel. ‘Enkele nieuwe vormen van systemische behandeling kunnen momenteel via compassionate use-programma’s worden gegeven’, vertelt internist-oncoloog dr. Filip De Vos (UMC Utrecht). Meer »

Selecteer artikelen in

Auteur

 1. Aerts, Joachim (1)
 2. Altena, Renske (1)
 3. Ares, Carmen (1)
 4. Asperen, Christi van (1)
 5. Baks, Mariëtte (30)
 6. Balen, Marissa Cloos­-van (3)
 7. Bartstra, Joris (10)
 8. Becker, Sander (35)
 9. Bedaf, Mirjam (3)
 10. Beek, Hélène van (2)
 11. Beer, Karin de (1)
 12. Bekkers, Ruud (1)
 13. Berkmortel, Franchette van den (13)
 14. Bernards, Nienke (1)
 15. Berns, Els (1)
 16. Blank, Jos L.T (1)
 17. Bloemendal, Haiko (10)
 18. Blom, Jan (8)
 19. Bochove, Aart van (5)
 20. Boersma, Liesbeth (1)
 21. Bokkel Huinink, Wim ten (1)
 22. Bol, Kalijn (1)
 23. Bolt, Adri (24)
 24. Bonapart, Leonard (1)
 25. Bongard, Desiree van den (1)
 26. Bontenbal, Marijke (2)
 27. Boon, Jeroen van der (38)
 28. Borel Rinkes, Inne (1)
 29. Bos, Monique (11)
 30. Bosch, George ten (1)
 31. Boven, Epie (1)
 32. Brink, Els van den (12)
 33. Buiter, Rob (5)
 34. Burhenne, Karin (1)
 35. Busch, Olivier (1)
 36. Cats, Annemieke (1)
 37. Chavannes, Niels (1)
 38. Coenen, Juleon (2)
 39. Creemers, Geert-Jan (2)
 40. Creutzberg, Carien (1)
 41. Cutsem, Eric van (1)
 42. Danen, Astrid (34)
 43. Delnoij, Diana (1)
 44. Dezentjé, Vincent (1)
 45. Dierendonck, Jan Hein van (50)
 46. Diest, Paul van (1)
 47. Dijk, Michel van (53)
 48. Dijkstra, Iris (1)
 49. Dingemans, Anne-Marie (1)
 50. Dirkse, Christine (4)
 51. Dooper, Marten (209)
 52. Dresden, Daniël (27)
 53. Edwards Van Muijen, Anja (44)
 54. Eekers, Daniëlle (1)
 55. Eertwegh, Fons van den (1)
 56. Emous, Kirsten (1)
 57. Ende, Piet van den (1)
 58. Engelberts, Connie (1)
 59. Erdkamp, Frans (1)
 60. Eskens, Ferry (16)
 61. Everdingen, Marieke van den Beuken-van (1)
 62. Evers, Pauline (2)
 63. Feijter, Corina de (6)
 64. Former, Majorie (9)
 65. Franken, Anton (1)
 66. Fransen, René (171)
 67. Gelderblom, Hans (16)
 68. Gietema, Jourik (2)
 69. Graaf, Winette van der (3)
 70. Graeff, Alexander De (1)
 71. Granzen, Bernd (1)
 72. Groenewegen, Gerard (1)
 73. Groot, Derk Jan de (2)
 74. Groot, Jan Willem de (14)
 75. Guchelaar, Henk-Jan (1)
 76. Hairwassers, Désiree (1)
 77. Heemskerk, Raymon (35)
 78. Heijmans, Harald (1)
 79. Heijns, Joan (1)
 80. Hemels, Irene (3)
 81. Herpen, Carla van (1)
 82. Hijlkema, Sanne (4)
 83. Hoeven, Koos van der (15)
 84. Honkoop, Aafke (29)
 85. Hoogerbrugge, Nicoline (1)
 86. Hovenga, Sjoerd (1)
 87. Hugen, Patricia (1)
 88. Huizer, Jolanda (1)
 89. JNVMO (3)
 90. Jacobsen, Rien (1)
 91. Jongen, David (1)
 92. Kampman, Ellen (2)
 93. Kanter, Wanda de (1)
 94. Kapiteijn, Ellen (1)
 95. Kaptein, Ad (13)
 96. Kenter, Gemma (1)
 97. Kimmings, Nikola (1)
 98. Klaase, Joost (1)
 99. Koning, Constance de (1)
 100. Koning, Suzanne (1)
 101. Koopman, Miriam (2)
 102. Krabbe, Paul (1)
 103. Krieken, Han van (1)
 104. Kruit, Wim (1)
 105. Kruitwagen, Roy (1)
 106. Kuipers, Ernst (1)
 107. Langendijk, Hans (1)
 108. Langenhoff, Barbara (1)
 109. Lansink, Bibejan (1)
 110. Leeftink, Gréanne (1)
 111. Leer, Jan Willem (1)
 112. Leeuwen, Martijn van (1)
 113. Leeuwen, Roelof van (1)
 114. Leeuwen-Stok, Elise van (1)
 115. Lemmens, Valery (1)
 116. Lier, Els van der Wilden-van (1)
 117. Linde, Myra van (1)
 118. Links, Thera (1)
 119. Linn, Sabine (1)
 120. Maas, Angela (1)
 121. Mali, Dido (1)
 122. Marx, Patrick (11)
 123. Mathijssen, Ron (1)
 124. Meershoek-Klein Kranenbarg, Elma (1)
 125. Megchelen, Pieter van (48)
 126. Mielekamp, Marlies (14)
 127. Ministerie van VWS (1)
 128. Mulder, Maarten (1)
 129. Mulder, Nanno (1)
 130. NABON (1)
 131. NVMO-commissie BOM (214)
 132. Naafs-Wilstra, Marianne (1)
 133. Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) (1)
 134. Netters, Sabine (1)
 135. Neuvel, Koos (3)
 136. Niercelcarcinoom, richtlijncommissie (1)
 137. Nijland, Rik (6)
 138. Nijman, Hans (1)
 139. Nortier, Hans (4)
 140. Ojik, Heidi van (1)
 141. Oosten, Marijke van (7)
 142. Oskam, Karen (1)
 143. Ottevanger, Nelleke (2)
 144. Pauwels, Hilde (2)
 145. Peeters, Koen (1)
 146. Pieters, Rob (1)
 147. Planting, André (2)
 148. Platform Medische Oncologie (1)
 149. Portielje, Johanneke (1)
 150. Praagh , Ruben van (1)
 151. Pronk, Evert (2)
 152. Punt, Kees (5)
 153. Querido, Naomi (37)
 154. RIVM (1)
 155. Redactie (389)
 156. Redactieraad (2)
 157. Reijke, Theo de (1)
 158. Richel, Dick (7)
 159. Rijnen, Angela (1)
 160. Rodenburg, Cees (11)
 161. Rombouts, Walter (1)
 162. Roobol, Monique (1)
 163. Rooijen, Karlijn van (1)
 164. Ruers, Theo (1)
 165. Scheerders, Koen (3)
 166. Schimmel, Kirsten (1)
 167. Seynaeve, Caroline (1)
 168. Seysener, Mariëtte (1)
 169. Siemerink, Ester (1)
 170. Sijbesma, Hans (1)
 171. Sleijfer, Dirk (2)
 172. Smidt, Marjolein (1)
 173. Smilde, Tineke (1)
 174. Smit, Astrid (1)
 175. Smit, Jan (1)
 176. Smorenburg, Carolien (2)
 177. Sommeijer, Dirkje (1)
 178. Sonke, Gabe (3)
 179. Starremans, Sigrid (8)
 180. Strien, Willy van (3)
 181. Tent, Marleen (1)
 182. Tent, Michiel (14)
 183. Tersteeg, Robbert (1)
 184. The, Vincent (1)
 185. Timmermans, Maurice (3)
 186. Tinteren, Harm van (1)
 187. Tjan-Heijnen, Vivianne (2)
 188. Tol, Jolien (1)
 189. Triet, Lizet van (1)
 190. Veerman, Elmar (1)
 191. Veld, Diana de (38)
 192. Velde, Cornelis van de (2)
 193. Venrooij, Twan van (46)
 194. Verheul, Henk (2)
 195. Vermeer, Kees (49)
 196. Vervenne, Walter (1)
 197. Verweij, Jaap (2)
 198. Vijver, Marc van de (1)
 199. Voest, Emile (3)
 200. Voort, Robbert van der (7)
 201. Vreugdenhil, Art (3)
 202. Vulto, Arnold (1)
 203. Wekken, Anthonie van der (1)
 204. Werkgroep Immunotherapie Nederland-Oncologie (WIN-O) (2)
 205. Wielenga, Jenne (1)
 206. Wijck, Frank van (130)
 207. Wijgerde, Tim (5)
 208. Wilders, Yvonne (1)
 209. Willemse, Pax (7)
 210. Wilt, Siena van der (1)
 211. Wit, Ronald de (2)
 212. Witkamp, Leonard (1)
 213. Wobbes, Theo (1)
 214. Wouters, Roel (1)
 215. Zindler, Jaap (1)
 216. Zonnenberg, Bernard (1)
 217. oncologie, een aios medische (1)
 218. Šrámek, Michael (1)

Naar het vacatureoverzicht

BOM

juni 2019

Cabozantinib als tweedelijns of derdelijns behandeling bij gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom

De resultaten van de CELESTIAL-studie voldoen niet aan de PASKWIL-criteria voor een positief advies. Meer »

Eerstelijns behandeling van gevorderd of gemetastaseerd hepatocellulair carcinoom met lenvatinib

Zowel sorafenib als lenvatinib zijn bruikbaar als standaard eerstelijns therapie bij gevorderd of gemetastaseerd HCC. Vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord medicijngebruik lijkt, zolang de kosten van lenvatinib zo hoog blijven als zij momenteel zijn, sorafenib als eerste keuze goed verdedigbaar. Meer »

Opinie

Karen Oskam

Portretfoto (kleur) Karen Oskam

COLUMN JNVMO Verdiepen in opleiding op maat

Toen ik mijn differentiatie startte, bleek er naast de geplande tumorspecifieke stages tevens sprake van keuzemogelijkheden voor verdieping. Uit een recente enquête onder de jNVMO-leden bleek dat de zogeheten ‘verdiepingsstage’ binnen de opleidingscentra wisselend wordt ingevuld en niet overal expliciet of tijdig wordt besproken.  Meer »

Anton Franken

Portretfoto (kleur) dr. Anton Franken

OPEN PODIUM ‘Met biosimilars kunnen internist-oncologen jaarlijks 100 miljoen euro besparen’

In de reumatologie, gastro-enterologie en endocrinologie worden biosimilars al jaren toegepast en ook in de oncologie groeit het aantal biosimilars. Toepassing ervan kan de zorgkosten terugdringen, waardoor budgettaire ruimte ontstaat voor nieuwe middelen. Het is de verantwoordelijkheid van de internist-oncoloog om zich goed te informeren over de optimale inzet van biosimilars en deze waar mogelijk voor te schrijven. Meer »

Media & Cultuur

Kankerpaviljoen

Ad Kaptein - Een medisch oncoloog mag het vak pas gaan uitoefenen na bestudering van de roman Kankerpaviljoen. In het bibliotheekje met romans over kanker neemt Kankerpaviljoen van Aleksandr Solzjenitsyn (1918-2008) de prominentste plaats in. Meer »