Overzicht

Verkorten screeningsinterval bevolkingsonderzoek borstkanker

  • 18 maart 2021

Screeningsorganisatie Bevolkingsonderzoek Nederland (BVONL) verwacht vanaf januari 2024 voldoende capaciteit te hebben om vrouwen weer om de twee jaar te kunnen screenen op borstkanker. Dat is te lezen in een Kamerbrief van VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis.

Eind vorig jaar gaf Blokhuis de organisatie de ruimte om het screeningsinterval tijdelijk te verlengen naar maximaal drie jaar. Aanleiding was het structurele tekort aan screeningslaboranten.

Om het screeningsinterval terug te brengen naar twee jaar zal BVONL de komende jaren 114 fte aan medewerkers moeten werven. Omdat veel screeners in deeltijd werken komt dit neer op ongeveer 200 nieuwe werknemers, die in de periode van 2021 tot en met 2023 worden geworven en opgeleid.

Ook in een conservatief scenario waar de arbeidsmarkt krap blijft is dit haalbaar, aldus Blokhuis. Daarnaast is het de bedoeling om regionale screeningsverschillen te voorkomen, door vrouwen in een regio met achterstanden een screening in een andere regio aan te bieden.

Lees de Kamerbrief van VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis.