Overzicht

Oncologische richtlijnen nu op Richtlijnendatabase.nl

  • 26 februari 2021

Alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische zijn voortaan te vinden op Richtlijnendatabase.nl.

Tot voor kort stonden de richtlijnen op het gebied van oncologie op Oncoline.nl. Dankzij inspanningen van het Integraal Kankercentrum Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en SONCOS staan ze nu in de Richtlijnendatabase, waarin medische richtlijnen voor de tweede lijn verzameld zijn.

In de Richtlijnendatabase worden alleen medisch-specialistische richtlijnen opgenomen die evidence-based zijn ontwikkeld, een modulaire richtlijnstructuur kennen en geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen of onderdelen daarvan die hier niet aan voldoen wordt een overgangsfase ingesteld. Deze zijn in de Richtlijnendatabase te downloaden als pdf-document.

In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is bij de richtlijnen in de Richtlijnendatabase waar relevant een koppeling opgenomen, zoals naar verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.