Overzicht

Lutetium-dotataat wordt nu tegen kostprijs vergoed

  • 19 april 2021

Het dure middel lutetium-dotataat is nu als apotheekbereiding direct tegen kostprijs door ziekenhuizen te declareren bij de zorgverzekeraars. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Het middel tegen neuro-endocriene tumoren werd zo’n vijftien jaar geleden ontwikkeld door wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam. Ziekenhuisapothekers bereiden het zelf. Omdat er geen bekostiging voor was, konden zorgverzekeraars het niet vergoeden.

Zorgverzekeraars Nederland heeft in samenwerking met enkele specialistische centra de apotheekbereiding van lutetium-dotataat aangemeld voor een vergoeding tegen de kostprijs. Zij hebben aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien hoe zij hun prijs hebben opgebouwd en op basis hiervan heeft de NZa een tarief voor de apotheekbereiding vastgesteld.

De NZa heeft het mogelijk gemaakt vanaf 1 januari 2021 dure apotheekbereidingen aan te melden voor een directe bekostiging via de zogenaamd add-on prestatie. Hiermee wordt de bekostiging van deze apotheekbereidingen gelijkgetrokken met de bekostiging van dure geregistreerde geneesmiddelen.