Overzicht

Langetermijnuitkomsten MINDACT-studie bevestigen nut MammaPrint

  • 18 maart 2021

De langetermijnuitkomsten van de MINDACT-studie bevestigen het nut van de MammaPrint bij de beslissing tot het al dan niet ondergaan van chemotherapie bij borstkanker. De resultaten, gepubliceerd in The Lancet Oncology tonen dat de genomische borstkankertest overbehandeling met chemotherapie met 46% laat dalen.

MINDACT is een studie onder bijna 7.000 vrouwen - waaronder 2.000 in Nederland - met vroege borstkanker, onder leiding van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), die liep van 2007 tot 2011.

In de studie is onderzocht of MammaPrint, die specifiek kijkt naar zeventig genen die in een tumor verantwoordelijk zijn voor uitzaaiing, kan helpen bij het vinden van vrouwen met borstkanker die mogelijk chemotherapie achterwege kunnen laten. Inmiddels zijn er negenjaarsuitkomsten bekend. En die pakken voor patiënten nog steeds goed uit: het verschil in vijfjaarsoverleving zonder uitzaaiingen op afstand tussen patiënten behandeld met en zonder chemotherapie o.b.v. MammaPrint is nagenoeg verwaarloosbaar (0,9%).

Lees de resultaten van de MINDACT-studie in de The Lancet Oncology.